Česká golfová federace

Síň slávy

Václav Janoušek

Václav Janoušek

Václav Janoušek

Václav Janoušek je členem Síně slávy českého golfu za dlouholetou organizační a vzdělávací činnost. S golfem začal v sedmdesátých letech minulého století, kdy spolu s několika dalšími nadšenci založil v Plzni golfový oddíl. V roce 1987 byl zvolen do výboru Československého golfového svazu a komise klasického golfu, v roce 1991 do výboru Českomoravského golfového svazu. Jeho činnost byla zaměřena převážně na celostátní hendikepový systém.

V roce 1995 byl spoluautorem požadavku na zřízení celostátní počítačové sítě s databází hráčů a jejich hendikepů. Začátkem roku 1996 úspěšně absolvoval mezinárodní kurz rozhodčích v Royal & Ancient v St. Andrews. Od té doby strávil jako rozhodčí na hřištích při soutěžích České golfové federace nebo při klubových turnajích stovky a stovky hodin. Jako rozhodčí s nejvyšší kvalifikací vedl množství kurzů a pomohl vychovat široký aktiv kvalitních rozhodčích. Napsal řadu článků o pravidlech golfu.

Ing. Václav Janoušek za dobu svého třicetiletého působení v českém golfu významně přispěl k rozvoji jeho odborné stránky a k dosažení jeho současné vysoké organizační úrovně.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde