Česká golfová federace

Síň slávy

Jiří Němec

Jiří Němec

Jiří Němec

Pan JUDr. Jiří Němec je uváděn do Síně slávy českého golfu za dlouholetou významnou organizační činnost ve prospěch českého golfu a jeho rozvoje, zejména s důrazem na etické a společenské hodnoty tohoto sportu.

Pan Němec se od roku 2001 zúčastnil všech konferencí ČGF, kde si získal pověst mimořádně moudrého člověka, který svými návrhy pomohl vyřešit řadu obtížných situací a kdy se již zdálo, že neexistuje žádné přijatelné východisko. Získal si tím uznání a vážnost celého českého golfového společenství. Stalo se již dobrým zvykem, že konference přijímá svá rozhodnutí až po vyslechnutí jeho názoru.

JUDr. Němec se seznámil s golfem až ve zralém věku a věnoval rozvoji tohoto sportu mimořádnou energii. Jeho obdivuhodná aktivita nebyla vůbec zaměřena na vlastní hru, ale na rozvoj golfu a jeho kultivaci v období, kdy tento sport procházel obdobím velkého, až živelného růstu. Součástí této aktivity bylo též vybudování golfového hřiště v regionu, kde golf neměl dostatečné zastoupení.

Celou svojí aktivní činností se pan Němec významně zasloužil o rozvoj českého golfu v posledních dvaceti letech.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde