Česká golfová federace

Síň slávy

Jaroslav Bouček

Jaroslav Bouček

Jaroslav Bouček

Je uváděn do Síně slávy českého golfu za svůj významný podíl na vzniku brněnského golfu v roce 1932, za významný podíl při jeho dalším rozvoji jak po stránce sportovní, tak organizační, a to po celou dobu předválečného Československa, protektorátu a i v poválečném období až do vyřazení golfu ze sportů v roce 1952. Prof. Bouček si zachoval spojení s golfem i v období nuceného půstu brněnského golfu v padesátých letech a stál opět při jeho obnově v roce 1967 na svrateckém hřišti. Po svém přestěhování do Prahy hrál golf na Líšnici jako člen místního klubu. V roce 1980 sepsal paměti o vzniku golfu v Brně.

Byl jedním z tvůrců brněnských golfových holí, označených iniciálami jmen PMB (Přikryl, Mikš, Bouček). V dílně Fyzikálního ústavu techniky zajistil opracování hlav želez, zatmelení násad a ovinutí držadel. Byl vítězem prvního mistrovství Brna, hraného v roce 1934 na improvizovaném šestijamkovém hřišti na vojenském cvičišti v Králově Poli. Vítězství zopakoval i v roce 1935.

V roce 1936 byl spoluzakladatelem Golf Clubu Brno a stal se jeho prvním jednatelem. V roce 1936 se stal prvním mistrem nového GC Brno. V roce 1938 byl zvolen do technické komise Golfového svazu ČSR. V letech 1937 a 1938 byla z jeho iniciativy rozvinuta mezi brněnskými gol- fisty bohatá sportovní činnost. Jezdilo se jak do Piešťan, tak i na nové hřiště do Klánovic.

V poválečném Golfovém svazu ČSR byl 3. června 1947 zvolen do funkce prvního místopředsedy. V této funkci působil až do rozpuštění výboru svazu po únorovém puči v roce 1948 a jeho nahrazení samozvaným akčním výborem.

V roce 1967 obnovil brněnský golf svoji činnost a vytvořil oddíl golfu při TJ Lokomotiva Brno. U této obnovy opět stál prof. Bouček. Vzhledem k tomu, že jeho bydlištěm byla Praha, přenesl svoji golfovou aktivitu na hřiště v Líšnici. Tam se jeho bohatá sportovní i organizační činnost ve prospěch českého golfu uzavřela.

Profesor Jaroslav Bouček je nejznámější osobností brněnského golfu od jeho zrodu v roce 1932 do obnovení jeho činnosti v roce 1967, tedy plných 35 let.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde