Česká golfová federace

Komise ČGF

Komise pro amatérský status

Komise pro amatérský status

Golf jako jeden z mála sportů zachovává dělení na amatérský a profesionální. Amatérský golf se řídí Pravidly amatérského statusu, která jsou nedílnou součástí Pravidel golfu a která si kladou za cíl prostřednictvím vhodných limitů a omezení podpořit amatérské hráče, aby se soustředili spíše na soutěžní atmosféru a výzvy, které poskytuje hra samotná, než na jakýkoli možný finanční zisk.

Komise pro amatérský status (KAS) je nejvyšší sportovní orgán v České republice, který dohlíží na dodržování Pravidel amatérského statusu. KAS se ze své činnosti odpovídá svému zřizovateli, tj. výboru ČGF. Další informace o práci KAS přinášejí platné Řády ČGF.

  

Pozice Jméno Telefon Email
předseda: Luboš Klikar 603 890 961 sport@cgf.cz
členové: Karel Vopička 603 890 909 karel.vopicka.golf@gmail.com
  Prokop Sedlák 605 518 592 sedlak@it.cas.cz
  Vladimír Bouček 602 945 379 president@gcsb.cz
  Jiří Kubelík 602 303 301 jiri.kubelik@regula.cz
  Barbora Barcalová 777 802 228 barbora.barcalova@bhlegal.cz
  Aleš Libecajt 724 333 171 ales.libecajt@cgf.cz
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde