Česká golfová federace

Síň slávy

Robert Robětín

Robert Robětín

Robert Robětín

Je uváděn do Síně slávy českého golfu za významnou organizační činnost ve prospěch českého golfu a to v období padesátých let, kdy golf byl na celostátní úrovni persekuován a vyřazen ze sportů a dále za jeho významný podíl na poválečné obnově karlovarského golfového hřiště.

Robert Robětín vstoupil do karlovarského oddílu v roce 1952, kdy se musel pod nátlakem doby přestěhoval z Prahy do Karlových Varů. Jeho příchodem se probíhající svépomocná obnova karlovarského hřiště významně zintenzivnila a zrychlila, takže se stal natrvalo jejím symbolem.

V roce 1955 obhajoval golf v závodním časopise jistého karlovarského podniku, kdy jako aktivní sportovec řady sportů a hokejový internacionál napsal, že nejvíce se při sportu nadřel a málo nahrál právě při golfu. Napsal: „Pro normálně pracujícího je golf ideálním sportem jak po práci manuální tak kancelářské“. Robětím byl znám tím, že si v zájmu hřiště často odepřel hru, aby bylo uděláno to, co v dané situaci byl pro hřiště třeba udělat.

Golf od roku 1952 neměl celostátní zastřešující orgán a pro totalitní tělovýchovu na nejvyšší úrovni jako sport neexistoval. S tím se však západočeské oddíly nesmířily a v roce 1959 dosáhly vytvoření sekce golfu při Krajském výboru ČSTV v Karlových Varech. Robert Robětín se stal prvním předsedou této sekce golfu a vedl ji dva roky. Pro československý golf to byl nejvyšší orgán, který golf řídil a byl schopen, v daných podmínkách v zájmu golfu, komunikovat s mocenskými orgány. To bylo pro další existenci golfu velmi důležité. Svým zásahem v lednu 1960 podpořila tato sekce golfu zachování jediného golfového hřiště mimo západočeský kraj, golfového hřiště v Líšnici.

Významná byla také jeho činnost golfového trenéra. Pro výuku golfu využíval svých metodických schopností i z oblasti hokeje, kde jako trenér působil na mezinárodní úrovni.

Robert Robětín byl na karlovarském hřišti uznávanou autoritou a morální stálicí, která byla zárukou vysoké úrovně golfové etikety na tomto hřišti.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde