Česká golfová federace

Síň slávy

Otakar Řezáč

Otakar Řezáč

Otakar Řezáč

Je uváděn do Síně slávy českého golfu za mnohaletou organizační a popularizační činnost ve prospěch českého golfu. Je hlavním iniciátorem poválečné obnovy karlovarského golfu. V roce 1949 byl zvolen předsedou nově založeného golfového oddílu při TJ Sokol Karlovy a v této funkci působil až do roku 1958.

V roce 1950, kdy ještě většina turnajů se odehrávala v Klánovicích, byl iniciátorem sportovního golfového dění v rámci karlovarského kraje. Jeho zásluhou si golf zachoval na krajské úrovni důstojné místo ve formě golfové sekce, i když byl v jiných oblastech republiky perzekuován a nakonec vyřazen ze sportů. Toto zastoupení v krajských tělovýchovných orgánech trvalo nepřetržitě během nejhoršího období tzv. padesátých let až do roku 1956. O činnosti golfové sekce vydával Informační zprávy.

Krajská sekce golfu řídila sportovní činnost všech oddílů v kraji, organizovala a schvalovala veškeré veřejné soutěže, jejich uspořádání a výsledky a vysílala na ně své rozhodčí. Do její pravomoci patřilo i schvalování změn místních pravidel a hendikepů jednotlivých hráčů.. Každý rok vydávala termínovou listinu a dohlížela na řádnou registraci hráčů.

V roce 1956 vyhlásil Řezáčem řízený golfový oddíl Slovanu Mistrovství republiky ve hře na rány. To inspirovalo i klub v Mariánských Lázních, že svůj jamkový přebor nazval Mistrovstvím republiky ve hře na jamky. Mistrovství pod tímto názvem se tedy hrála opět po pěti letech ilegality. V roce 1956 vzniklo ve Varech i seniorské mistrovství.

V roce 1969 byl zvolen do výboru nově založeného Československého golfového svazu. Měl na starosti komisi pro hříště a komisi akcí a podniků. Později byl předsedou poradního sboru pro hříště. V roce 1971 byl zvolen do výboru golfového oddílu Slovan KV a přijal místo správce hřiště (greenkeepera). Z rozhodnutí svazu se jako karlovarský greenkeeper zúčastnil v roce 1971 zájezdu do Lausanne na Mistrovství Evropy družstev, aby se seznámil s moderní údržbou hřiště. V roce 1972 odjel na školení greenkeeperů do Švýcarska. Za jeho působení byl v roce 1973 zprovozněn zavlažovací systém hřiště.

V říjnu 1973 se zúčastnil dalšího školení greenkeeperů v NSR a byl zvolen do výboru evropské organizace greenkeeperů. V roce 1974 vydal spolu s Václavem Mikutou publikaci „70 let karlovarského golfu“. Jeho na aktivity bohatá dráha golfisty začala a skončila v Karlových Varech.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde