Česká golfová federace

Síň slávy

Josef Charvát

Josef Charvát

Josef Charvát

Josef Charvát je členem Síně slávy českého golfu za významný přínos k rozvoji československého golfu v období od roku 1926 do konce let padesátých. Po založení Golf Clubu Praha v roce 1926 se stal jeho sekretářem. V této funkci působil až do druhé poloviny válečných let, kdy byly aktivity tohoto klubu v důsledku válečných událostí potlačeny.

Od roku 1928 do roku 1932 se významně podílel na tvorbě golfové přílohy časopisu Tennis-Golf-Revue. Byl autorem řady článků informujících o dění v golfu a popularizujících golf i odborných článků na téma projektování a údržba golfových hřišť. Po založení Golfového svazu ČSR v roce 1931 se stal jeho generálním sekretářem. V této funkci působil až do válečných let, kdy byla činnost tohoto orgánu zastavena. V roce 1933 začal vydávat časopis Slovanský golf. V témže roce se umístil na druhém místě v soutěži britského časopisu Golf Illustrated za architektonický návrh golfové jamky. V dalších letech rediguje časopis Sportovní Revue a časopis Golfového svazu ČSR psaný v angličtině Golfing in Czechoslovakia.

Osobně se podílel na přípravách založení Evropské golfové asociace (EGA) a spolu s Miroslavem Švestkou zastupovali Československo při založení EGA v roce 1937 v Lucembursku. Po rozhodnutí o výstavbě hřiště v Klánovicích se stává jeho projektantem. Podle jeho projektu byla postavena první klánovická devítka. Podle dalšího Charvátova projektu bylo postaveno hřiště ve Svratce. Dá se bez nadsázky říci, že Josef Charvát byl duší a hlavním organizátorem československého golfového dění v předválečném období.

Po skončení druhé světové války se ing. Josef Charvát účastní obnovení českých golfových aktivit. Jeho stopa se nám na čas ztrácí po roce 1948. Objevuje se opět v padesátých letech, kdy se jako odborný poradce podílí na obnově karlovarského hřiště. Poslední zpráva o jeho působení je z roku 1958. V roce 1968 opouští republiku a odjíždí do Švýcarska. Tam dožívá svůj život. Po celou dobu svého působení v golfu byl úzce spjat s Golf Clubem Praha.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde