Česká golfová federace

Síň slávy

Milan Moučka

Milan Moučka

Milan Moučka

Milan Moučka je členem Síně slávy českého golfu za mnohaletou obětavou organizační a popularizační práci. Když koncem šedesátých let minulého století oddíl golfu při TJ NHKG Ostrava zahájil svou činnost, Milan Moučka byl jedním z jeho prvních členů.

V roce 1973 se stal předsedou sportovně-technické komise Československého golfového svazu. Jeho činnost v této funkci znamenala výrazné zlepšení organizačního zajištění všech sportovních akcí pořádaných ČGS – do sportovní činnosti zanesl řád a pořádek. Milan Moučka zavedl poměrně intenzivní kontakty s oddíly pomocí oběžníků STK. Tyto oběžníky zvýšily průběžnou informovanost oddílů a staly se do značné míry tmelem českého golfového hnutí. Z důvodu odlehlosti svého ostravského bydliště od pražského centra byl nucen zajišťovat vydavatelskou činnost zcela sám. Funkci předsedy sportovně-technické komise svazu vykonával téměř 15 let.

Kromě této funkce se věnoval popularizační činnosti ve prospěch golfu formou překladů knih a příruček z anglických originálů. Byl autorem řady tzv. metodických dopisů ČSTV zaměřených na golf, které sloužily jako výukové materiály pro trenéry golfu. Tyto významné zásluhy vedly k tomu, že po listopadu 1989 byl zvolen prvním prezidentem Československé golfové federace. Po odchodu z funkce prezidenta v roce 1992 působil jako rozhodčí a dále překládal knihy o golfu.

Ing. Milan Moučka se zasloužil o rozvoj nejdůležitější činnosti Československého golfového svazu, tj. činnosti sportovní, a to v letech, kdy pro organizaci této činnosti v celostátním měřítku byly nadřízenými tělovýchovnými orgány vytvářeny minimální personální a materiální podmínky.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde