Česká golfová federace

Síň slávy

Miloslav Plodek

Miloslav Plodek

Miloslav Plodek

Miloslav Plodek je členem Síně slávy českého golfu za obětavou organizační práci v letech 1958 až 1975. S golfem přišel do styku jako jeden z klánovických caddies záhy po otevření hřiště v roce 1938. Jako s hráčem se s ním poprvé setkáváme v roce 1948, kdy reprezentuje Golf Club Praha při utkání s Golfovým klubem Líšnice. V roce 1958 je jedním z iniciátorů založení golfového oddílu při TJ Dynamo Praha.

Předním činitelem českého golfu se stává v roce 1962, kdy je zvolen předsedou Řídící komise golfu. V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Miloslav Plodek se stal jeho předsedou. Tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1975. V roce 1969 se spolupodílel na založení tělovýchovné jednoty Golf Club Praha, která si jako hlavní úkol stanovila výstavbu hřiště v Praze. Velkou měrou se zasloužil o pozdější vybudování motolského hřiště. Miloslav Plodek vedl československý golf v dobách pro tento sport krajně nepříznivých.

Díky velkému pracovnímu nasazení i schopnosti konstruktivně jednat s nadřízenými tělovýchovnými a politickými orgány dosáhl toho, že český golf se po téměř deseti letech silného útlumu začal rozvíjet jak po stránce sportovní, tak členské. Miloslav Plodek v jistém smyslu dělal prostředníka mezi dvěma zcela odlišnými prostředími – prostředím golfu s jeho tradičními zvyklostmi a noblesou a nadřízenými orgány všeho druhu, pro něž bylo hraní golfu projevem otevřeného třídního nepřátelství. V jistém slova smyslu Miloslav Plodek poskytoval golfu svou osobou ochranný štít. Po jeho smrti František Krčma zhodnotil jeho úlohu těmito slovy: „Byly doby, kdy Plodek dělal všechno a do všeho. To mu zůstalo, i když už to dělat nemusel, ale přesto dál dělal. Nepamatuji problém, ať jakékoliv kvality či kvantity, aby byl projednáván bez jeho iniciativy, zásahů a účasti. Nakonec to ani nebylo zásadně ke prospěchu věci, protože bagatelní záležitosti ubíraly čas zásahům velkorysejším a lidé si nemravně zvykli, že co neudělají oni, udělá za ně Míla. Někdy mi připadal jako kapitán lodi, který si vzal na starost i službu u kormidla, pomoc v kuchyni a při mytí paluby. Přesto zůstane pravdou, že vše, u čeho byl, dopadlo lépe než to, co mu uniklo.“ Tolik František Krčma, jeden z autentických svědků činnosti Miloslava Plodka.

Miloslav Plodek zemřel ve svých nedožitých 46 letech. Uvedením do Síně slávy českého golfu vyjadřujeme skutečnost, že se významnou měrou zasloužil o český golf.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde