Česká golfová federace

Příprava

Tréninková centra mládeže

Tréninková centra mládeže

Tréninkové centrum mládeže (dále jen TCM) je status, který ČGF uděluje jednotlivým tréninkovým centrům spjatých s některým členským klubem ČGF, a to jednak na základě žádosti klubu a samozřejmě plnění podmínek pro přidělení statusu TCM. Celou problematiku TCM zastřešujě Komise mládeže STK ČGF. Jednotlivá TCM jsou pak členěna a řízena regionálně, přičemž odpovědnou osobou je vždy člen regionální STK zodovědný za mládež (který je zárověň členem Komise mládeže STK ČGF). ČGF poskytuje TCM finanční podporu dle schváleného rozpočtu a definovaného rozdělovacího klíče za sportovní výsledky jednotlivých TCM.

V současné době eviduje ČGF celkem 27 TCM ve 4 regionech

Západ A

Západ B

Východ A

Východ B

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP