Česká golfová federace

Síň slávy

Antonín Krčmář

Antonín Krčmář

Antonín Krčmář

Antonín Krčmář je uváděn do Síně slávy českého golfu za dlouholetou popularizační a propagační činnost ve prospěch českého golfu.

Antonín Krčmář začal hrát golf na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V polovině 80. let byl již hráčem s jednociferným hendikepem. Záhy se v golfovém hnutí začal uplatňovat i jeho fotografický talent a Antonín Krčmář se stal obrazovou pamětí našeho sportu. Po změně poměrů po roce 1989, kdy se spolu s intenzivním rozvojem golfu rozvinula i publikační golfová činnost, objevily se fotografie Antonína Krčmáře prakticky ve všech golfových mediích. Za více než dvacet let svobodného rozvoje golfu se Antonín Krčmář stal uznávaným nejlepším golfovým fotografem, neúnavným reportérem a zasvěceným golfovým historikem. Byl nezbytnou součástí každé golfové události a bytostně ke golfu patřil.

Tuto jeho záslužnou činnost přerušila těžká, zákeřná nemoc. Přesto se, po dílčím vyléčení, kdy byla ještě částečně ochromena jeho schopnost verbální komunikace, vrátil se ke své práci a opět jsme ho vídali při významných golfových událostech na hřištích s fotoaparátem v ruce, s očima planoucíma touhou po věrném zachycení historických sportovních okamžiků. Toto nadšení a odhodlání mu vydrželo až do dne, kdy zákeřná nemoc udeřila opět. Bohužel, tento úder byl již definitivní. Antonín Krčmář nemoci podlehl 3. března 2012. Stovky krásných fotografií z golfového světa budou jeho trvalým odkazem.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde