Česká golfová federace

O ČGF

O ČGF

O ČGF

Původní Československý golfový svaz byl založen v roce 1931 a byl jedním ze zakládajících členů European Golf Association (EGA) v roce 1937 v Lucembursku. Během druhé světové války bylo členství přerušeno a v roce 1968 opět obnoveno. Od roku 1969 byl Československý golfový svaz řádným členem World Amateur Golf Council (WAGC), nyní International Golf Federation (IGF). Po rozdělení Československé federativní republiky v roce 1993 na dva samostatné státy, byl Československý golfový svaz rozdělen na současnou Českou golfovou federaci (ČGF) a Slovenskou golfovou únii.

ČGF sdružuje golfové kluby, Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci hráčů a učitelů golfu ČR, Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných.

ČGF má právní formu spolku, řídí se stanovami a rozhodnutími orgánů ČGF. ČGF zejména vytváří podmínky pro organizování závodní činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje státní reprezentaci České republiky, zajišťuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům, vytváří technicko-organizační předpoklady pro zajištění golfové hry v České republice, pomáhá rozvoji golfové hry a vykonává disciplinární pravomoc.

ČGF reprezentuje český golf ve vztahu k národním i mezinárodním sportovním orgánům a institucím:

ČGF je členem EGA

ČGF je členem EGA

ČGF je členem IGF

ČGF je členem IGF

ČGF je jedním ze 152 partnerů R&A

ČGF je partnerem R&A

ČGF je členem ČOV

ČGF je členem ČOV

ČGF je členem ČUS

ČGF je členem ČUS

ČGF je členem EDGA

ČGF je členem EDGA

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde