Česká golfová federace

Síň slávy

Pavel Hepnar

Pavel Hepnar

Pavel Hepnar

Pavel Hepnar, tehdy vášnivý tenista, se s golfem seznámil v polovině sedmdesátých let minulého století. Aktivně ho začal hrát v roce 1983 v Šilheřovicích a velmi záhy mu propadl. Po listopadu 1989, pojal myšlenku rozšířit golf i do jižní části Čech, kde doposud byl golf neznámým sportem. Po dohodě s majitelem panství Bechyně začal začátkem devadesátých let stavět podle projektu Kamila Piláta devítijamkové nízkonákladové golfové hřiště a současně byl v roce 1994 iniciátorem založení 1. Jihočeského golfového klubu. Při stavbě bechyňského hřiště působil jako stavební dozor, byl prvním správcem hřiště, prezidentem klubu a současně i trenérem.

Všechny tyto činnosti, kterým obětoval svoji profesní kariéru geologa, úspěšně skloubil takže hřiště postavil, uvedl 1. Jihočeský golfový klub do života a současně svojí trenérskou činností vytvořil základ pro jihočeskou golfovou hráčskou základnu. Po ukončení své úspěšné mise v Bechyni působil na řadě dalších míst v Jižních Cechách, např. v golfové akademii ve Větřní. Později se stal profesionálním učitelem golfu a své působení přesunul i do dalších regionů vč. Prahy. Jižním Čechám však nadále zůstal věrný a část své trenérské kapacity stále věnuje této oblasti. Pavla Hepnara lze po právu označit za zakladatele jihočeského golfu. 

Pavel Hepnar je uváděn do Síně slávy českého golfu za dlouholetou propagátorskou, organizační, popularizační a trenérskou činnost ve prospěch českého golfu.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde