Česká golfová federace

Síň slávy

Ivo Balcar

Ivo Balcar

Ivo Balcar

Ivo Balcar je členem Síně slávy českého golfu za významnou a dlouholetou organizátorskou, propagační a metodickou činnost. Ivo Balcar se s golfem seznámil v Mariánských Lázních v roce 1960. Jako tělovýchovnému lékaři a výkonnému sportovci mu tento sport okamžitě učaroval. V době, kdy golf pro vrcholné tělovýchovné orgány v Československu neexistoval, začal na severu Čech u Semil organizovat založení golfového oddílu a výstavbu golfového hřiště. Jeho zásluhou se podařilo v roce 1963 uvést do provozu plně funkční 9jamkové hřiště u obce Bozkov. Na tomto hřišti začali sportovat zájemci o golf z místních obyvatel i nadšenci z Ostravy a Poděbrad. V letech 1963 až 1968 se zde hrály pravidelné turnaje jako Velká cena Bozkova aj. Na tomto hřišti hráli dokonce i Angličané ze Silver Wing Golf Clubu z Londýna, které sem přivezli pražští golfisté Míla Plodek a Lubor Draxler.

Pracovní přeřazení do Nymburka v roce 1968 znemožnilo Ivo Balcarovi se dále o hřiště starat a toto hřiště zaniklo. Golf však byl v Semilech zaset a plně rozkvetl po několika letech na dnešním semilském hřišti. Po vzniku Československého golfového svazu v roce 1968 byl Ivo Balcar zvolen do jeho výboru ve funkci metodika a svazového lékaře. V této funkci pracoval až do roku 1983. Jako metodik zavedl každoroční pravidelné školení trenérů golfu II. a III. třídy a rozhodčích. Jako svazový lékař organizoval v tělovýchovném zařízení v Nymburce soustředění golfových reprezentantů s obdobným lékařským vyšetřením jako u vrcholových sportovců jiných sportů a vedl jejich zdravotní karty. Vzniklo první hodnocení závodního golfu po stránce funkčního a psychického zatížení organismu. Pro výuku golfu připravil v roce 1968 první metodický dopis, jehož základem byla škola golfu Bena Hogana. Byla to první česky psaná golfová seznamovací a výuková publikace vydaná po druhé světové válce.

V roce 1990 inicioval založení Československé seniorské golfové asociace, která vnesla organizační stabilitu do seniorského golfového hnutí. Na ustavující schůzi byl zvolen prezidentem této asociace. V této funkci pracoval až do roku 1999. Pod jeho vedením Československá, později Česká seniorská golfová asociace získala uznávané postavení jak v rámci republiky členstvím v České golfové federaci, tak i v rámci Evropy členstvím v Mezinárodní evropské seniorské organizaci.

MUDr. Ivo Balcar svou závodní golfovou činnost provozoval nejdříve v oddílu Slavia Praha, později Tatran Praha a od roku 1969 v Golf Clubu Poděbrady.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde