Česká golfová federace

Síň slávy

Prokop Sedlák

Prokop Sedlák

Prokop Sedlák

Prokop Sedlák je členem Síně slávy českého golfu za dlouholetou organizační a publikační činnost. Pochází z rodiny, v níž oba rodiče hráli golf. Jeho otec byl jedním z prvních českých golfistů a v roce 1928 zakládajícím členem Golfového klubu Líšnice.

Prokop Sedlák začal golf hrát už koncem čtyřicátých let minulého století. Je jedním z mála pamětníků klánovického hřiště, které navštívil se svými rodiči nedlouho předtím, než bylo uzavřeno a o tři roky později zcela zničeno. Golfové mládí prožil na Líšnici. Koncem padesátých let už dosáhl několika sportovních úspěchů na klubové úrovni. Do celostátního sportovního dění se zapojil začátkem let šedesátých. V té době začíná i jeho organizátorská činnost, nejdříve na klubové úrovni, potom i na celostátní. Od roku 1966 je nepřetržitě členem výboru Golfového klubu Líšnice. Po založení Československého golfového svazu v roce 1968 byl zvolen do jeho prvního výboru, v němž pracoval pět let ve funkci jednatele. Když se po listopadu 1989 vedle celostátní golfové organizace vytvářely i národní svazy, byl zvolen do výboru nově založeného Českomoravského golfového svazu.

Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 byl Prokop Sedlák zvolen do výboru České golfové federace a ve výboru působil dvanáct let, poslední čtyřleté funkční období ve funkci viceprezidenta. V roce 1993 byl zvolen prezidentem Golfového klubu Líšnice a v této funkci působil do roku 1996. Začátkem devadesátých let minulého století Prokop Sedlák začal shromažďovat a třídit podklady z historie Golfového klubu Líšnice a později celého českého golfu. Tato práce vedla nejdříve k napsání příručky o předválečné historii Golfového klubu Líšnice, od roku 2001 poskytoval ke zveřejnění na internetu studii o historii českého golfu. Napsal řadu článků jak o historii českého golfu, tak i o jeho osobnostech. Jeho nejvýznamnějším dílem je kniha, která vyšla v roce 2004 pod názvem „Historie golfu v českých zemích a na Slovensku“.

Ing. Prokop Sedlák je znám svou úctou ke golfovým tradicím a svým vystupováním tuto úctu vždy dokazoval.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde