Česká golfová federace

Reprezentace

Success program ČGF

Success program ČGF

V roce 2015 Česká golfová federace zavedla tzv. Success program, který má za úkol zejména motivovat hráče ke zvýšenému počtu startů v nejprestižnějších mezinárodních turnajích v Evropě. Už první rok přinesl převážně pozitivní ohlasy, proto se ČGF rozhodla v programu pokračovat i v dalších letech.

Success program ČGF je určen výhradně pro hráče Národních tréninkových skupin ČGF.

Hráč zařazený do Národní tréninkové skupiny ČGF, který se zúčastní turnaje ze seznamu zařazených akcí do Success programu ČGF na daný rok (viz dokument Success Program ČGF) má nárok žádat o finanční příspěvek. Sportovní úsek STK ČGF si vyhrazuje právo příspěvek ze Success programu ČGF nevyplatit hráči, který se např. vzdá reprezentace ČR, má vážné kázeňské prohřešky, neplní své povinnosti nebo závazky vůči ČGF aj.

Faktory ovlivňující výši příspěvku ze Success programu ČGF jsou:

  • lokalita turnaje
  • počet dnů turnaje
  • WAGR síla turnaje (Power Method)
  • výsledek, resp. umístění hráče

Kombinace výše uvedených čtyř faktorů stanoví výši příspěvku ze Success programu ČGF za konkrétní turnaj.

Důležité je zjistit si, zda turnaj spadá do Success Programu pro daný rok.

K určení přesné částky a zaslání žádosti slouží online kalkulátor. Ten se nachází v systému Bryson v sekci "žádosti" - "nová žádost o Success fee". Po vyplnění krátkého formuláře systém automaticky spočítá částku příspěvku, na kterou má hráč za daný turnaj a uhraný výsledek nárok. Pak už jen stačí odeslat ke schválení.

POZOR! Vyplnění a odeslání online formuláře v systému Bryson je jediným akceptovaným způsobem podání žádosti o Success Fee! 

Detailní informace o fungování Succcess programu, o započítaných turnajích a o správném podání žádosti naleznete v dokumentu Success program ČGF, který je k dispozici jako Dokument ke stažení.  

Případná povinnost přiznání příjmu či prokázání s ním souvisejících nákladů je na odpovědnosti každého jednotlivého příjemce finančního příspěvku ze Success programu ČGF.

Národní sportovní agentura
Institucionální partner České golfové federace

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde