Česká golfová federace

Reprezentace

Success program ČGF

Success program ČGF

V roce 2015 Česká golfová federace zavedla tzv. Success program, který má za úkol zejména motivovat hráče ke zvýšenému počtu startů v nejprestižnějších mezinárodních turnajích v Evropě. Už první rok přinesl převážně pozitivní ohlasy, proto se ČGF rozhodla v programu pokračovat i v dalších letech.

Success program ČGF je od roku 2019 určen pouze pro hráče Národních a Regionálních tréninkových skupin ČGF s výjimkou členů Czech Golf Teamu, kteří jsou zahrnuti do tzv. Grantového programu ČGF.

Hráč zařazený do Národní nebo Regionální tréninkové skupiny ČGF, který se zúčastní turnaje ze seznamu zařazených akcí do Success programu ČGF na rok 2019 (viz tabulky ke stažení) má nárok žádat o finanční příspěvek. Sportovní komise STK ČGF si vyhrazuje právo příspěvek ze Success programu ČGF nevyplatit hráči, který se např. vzdá reprezentace ČR, má vážné kázeňské prohřešky, neplní své povinnosti nebo závazky vůči ČGF aj.

Faktory ovlivňující výši příspěvku ze Success programu ČGF jsou:

  • lokalita turnaje
  • počet dnů turnaje
  • WAGR kategorie turnaje
  • výsledek, resp. umístění hráče

Kombinace výše uvedených čtyř faktorů stanoví výši příspěvku ze Success programu ČGF za konkrétní turnaj.

K určení přesné částky slouží excelové tabulky dostupné ke stažení. Případná povinnost přiznání příjmu či prokázání s ním souvisejících nákladů je na odpovědnosti každého jednotlivého příjemce finančního příspěvku ze Success programu ČGF.

POZOR! Způsob požádání o příspěvek ČGF se od roku 2019 mění. Jediným akceptovaným způsobem je elektronická forma žádosti za využití online formuláře v Evidenčním systému ČGF!

Detailní informace o fungování Succcess programu a o správném podání žádosti naleznete v dokumentu Success program ČGF 2019, který je spolu s tabulkami zařazených turnajů pro rok 2019 (zvášť pro muže a ženy) k dispozici ke stažení.  

Success program ČGF

 

Reklama
Banner