Česká golfová federace

Příprava

Videa

Videa

Testování fyzické připravenosti

V současné době je perfektní kondiční připravenost nezbytnou složkou každého hráče, který má ambice hrát golf vrcholově. A proto vznikla tato videa, podle nichž si hráči mohou otestovat úroveň rozvoje pohybových schopností. Stanovit ji lze pomocí různých testů. Zdravotní komise ČGF vytvořila speciální testovou baterii, kterou používá při testování a porovnání úrovně rozvoje motorických schopností dětí a juniorských golfistů.

Na základě analýzy limitujících faktorů v golfu jsme do testové baterie zařadili testové položky rozdělené do 4 skupin. Po kliknutí na jednotlivou skupinu otevřete video složku, kde nalezente testování daných schopností.

Testování výbušně silových schopností

Testování rychlostních schopností

Testování vytrvalostních schopností

Testování koordinačních schopností 

 

Ostatní videa

Rozcvičení a regenerace

Národní sportovní agentura
Institucionální partner České golfové federace

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde