Česká golfová federace

Příprava

Tréninkový systém ČGF

Tréninkový systém ČGF

Tréninkový systém ČGF je základem pro rozvoj mládeže a talentovaných golfistů v České republice, bez kterého není možné pomýšlet na posun kupředu a konkurenceschopnost v evropském či celosvětovém měřítku. Golf je jedním z mála sportů, který své sportovce striktně rozděluje na amatéry a profesionály. Česká golfová federace jako národní řídící orgán golfu v České republice se hlásí k podpoře jak amatérů, tak i profesionálů.


Popis Tréninkového systému ČGF

Tréninkový systém ČGF funguje aktuálně jako čtyřstupňová pyramida (viz schéma níže), rozdělená na dvě hlavní části: Regionální tréninkový systém (dvě spodní patra) a Národní tréninkový systém (dvě horní patra).

 

 

Mládežnický golf v klubech a regionech

Základnu pyramidy (první patro) tvoří práce s mládeží v klubech. Česká golfová federace sdružuje členské subjekty – golfové kluby. Téměř ve všech se více či méně věnují systematické práci s mládeží. Již od roku 2006 Česká golfová federace uděluje nejlepším klubům status Tréninkového centra mládeže. Přidělování a též každoroční potvrzování statusu se řídí jasnými pravidly a kritérii, která jsou rovněž používána pro sestavení žebříčku úspěšnosti a finanční podpory. Ostatní kluby, které nesplňují kritéria, jsou do systému zařazeny jako Kluby pracující s mládeží. I tyto kluby mohou na základě zejména sportovních výsledků svých jednotlivců a družstev získat příspěvek, ve srovnání s Tréninkovými centry mládeže však značně snížený. Česká golfová federace řídí chod ve spodním patře pyramidy prostřednictvím regionálních sportovně-technických komisí, které mají vždy sekci věnující se výhradně mládeži. Zmiňované regiony jsou čtyři a sdružují kluby příslušných krajů:

  • Západ A: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský
  • Západ B: Praha, Středočeský, Ústecký
  • Východ A: Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina
  • Východ B: Moravskoslezský, Olomoucká, Zlínský, Jihomoravský

Ve všech těchto regionech pořádá příslušná regionální komise ucelené golfové tour pro mládež. Za zvýhodněných podmínek startovného je začínajícím hráčům, ale i zkušeným mládežnických reprezentantům umožněno pravidelné soutěžení formou golfových turnajů. Česká golfová federace na tyto turnaje zajišťuje zkušené rozhodčí a turnajové administrátory.

 

Regionální tréninkové skupiny

Druhým patrem pyramidy jsou Regionální tréninkové skupiny. Jejich cílem je sdružovat nejlepší talentované mladé hráče od 13 do 16 let z celé České republiky, naučit je pozitivním tréninkovým návykům, pohlídat jejich technické základy a připravit je na pozdější hladký a bezproblémový přechod do Národních tréninkových skupin a potažmo do reprezentace. Skupiny již mají výběrový charakter a dle kritérií je do nich zařazeno přibližně 50 hráčů. Jelikož se jedná o mladé talenty, není jediným kritériem výběru postavení na mládežnickém žebříčku, ale svou roli hraje také potenciál hráče, šikovnost, snaha a pracovitost. Hráči se tak mají šanci dostat do regionálních skupin díky dobrým výsledkům, ale i díky své píli.

O každou skupinu se starají dva golfoví trenéři a jeden kondiční trenér, garantem kvality výuky je hlavní trenér ČGF. Příprava spočívá v organizování několika tréninkových kempů, jejichž charakter a cíle se v průběhu sezóny liší podle potřeby.

Sezóna začíná v říjnu, končí v září následujícího roku a obsahuje výběrový kemp hráčů do jednotlivých regionálních skupin (po skončení trenéři vyberou hráče pro nadcházející sezónu), kondiční kemp ve Sportovním centru Nymburk (součástí je mimo jiné fyzické testování podle zpracované testové baterie), následná individuální setkání za účasti osobních trenérů v zimním období (shrnutí nasbíraných dat a informací z úvodních kempů a pomoc s přípravou tréninkového plánu a turnajového kalendáře) a samozřejmě tradiční několikadenní kempy v sezóně, vždy zaměřené na určitý konkrétní cíl přípravy.

Součástí přípravy starších hráčů RTS je také týdenní zimní kemp v zahraničí. Intenzivní trénink v ideálních klimatických podmínkách se ukázal být velmi důležitým aspektem přípravy.

Poslední akcí sezóny bývá Utkání regionů, kde se mezi sebou utkávají systémem každý s každým v jamkové hře všechny čtyři regionální skupiny. Sezóna končí v polovině září a celý proces začíná znovu od začátku. 

 

Národní týmy a Czech Golf Team

Nejvyšším patrem pyramidy jsou Národní tréninkové skupiny tvořeny Národními týmy a Czech Golf Teamem. Cílem všech hráčů v regionech by měl být plynulý přesun právě do těchto pater Tréninkového systému. Národní tréninkové skupiny jsou složeny z 30 až 40 nejlepších amatérských a profesionálních hráčů, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních akcích nebo profesionálních tour. Jsou mezi nimi i hráči studující v zahraničí. Výběr hráčů se koná vždy jednou v roce (začátkem října) na výběrových kempech. Důležitými parametry pro výběr jsou především předem daná kritéria (postavení na světovém amatérském žebříčku WAGR, na Oficiálním žebříčku ČGF či na mládežnickém žebříčku ČGF), svou roli však hrají i výsledky z testování golfových dovedností a fyzických testů. Všichni zařazení hráči do NTS ČGF musí splnit limity ve fyzických testech. Konečný výběr hráčů provádí Sportovní úsek STK ČGF na doporučení hlavního trenéra ČGF.

Národní tréninkové skupiny mají svou strukturu, svůj program a svůj trenérský tým. Hlavním trenérem ČGF je od roku 2022 Angličan Harry Scott. Ten převzal tuto roli od Švéda Staffana Johanssona (2018-2021). Spolu s ním se o hráče NTS starají trenéři David Carter a Petr Němeček, na fyzickou přípravu dohlíží dlouhodobě kondiční trenér Milan Mojžíš. S realizačním týmem spolupracuje i celá řada dalších externích specialistů v čele s šéflékařem ČGF MUDr. Jaroslavem Větvičkou.

Hráči Národních tréninkových skupin se společně připravují především přes zimu a na jaře na týdenních tréninkových kempech v zahraničí. Součástí přípravy jsou také kondiční kempy. Na programu nechybí ale ani kratší víkendové kempy v průběhu sezóny nebo individuální tréninky a konzultace s osobními trenéry.

Hráči využívají finanční podporu na účast na mezinárodních akcích v podobě Success Programu ČGF a mnohé další výhody v podobě např. lékařského nebo materiálního zajištění. V sezóně bývá v plánu okolo deseti společných golfových kempů za účasti hlavního trenéra a dalších trenérů, k tomu dva kondiční kempy a několik dalších individuálních setkání.

Neodmyslitelnou součástí celého procesu je propracovaný evidenční systém Bryson, který souží jako obsáhlá online kartotéka všech hráčů a zároveň funguje jako komunikační kanál mezi trenéry ČGF, hráči, osobními trenéry a rodiči. Bryson obsahuje mimo jiné informace o každém hráči v systému, zaznamenané komentáře od trenérů, nahraná videa a soubory, modul pro zadávání a vyhodnocení herních statistik, online tréninkový deník a plánovač tréninků a mnoho dalších užitečných funkcí.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP