Česká golfová federace

O ČGF

Nadace Hanuše Goldscheidera

Nadace Hanuše Goldscheidera

Základní myšlenkou NADACE HANUŠE GOLDSCHEIDERA PRO ČESKÝ GOLF je podporovat golf a napomáhat jeho rozvoji, zejména se zaměřením na dětský a mládežnický golf. Velkou pozornost věnuje nadace programu, který podporuje sociálně slabší zájemce o golf s cílem zpřístupnit a přiblížit tento sport co nejširší veřejnosti.

Aktuálně je činnost nadace směřována do co nejširšího vybavení golfových klubů zapojených do projektu Se školou na golf dětskými golfovými holemi a didaktickými pomůckami, aby se co největší počet dětí měl možnost seznámit s golfem.

Budeme rádi za libovolnou částku, kterou se rozhodnete nadaci darovat. Vaše příspěvky jsou vedeny na tomto transparentním účtu: 4441188 / 5500.

Pro více informací pokračujte na stránky nadace

 

Děti na hřišti Čertovo Břemeno

Děti na hřišti Čertovo břemeno

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde