Česká golfová federace

Dokumenty - STK

Název dokumentu
Aktualizace
2023_Směrnice STK ČGF č. 3 - Pronájmy hřišť a výše vkladů do soutěží 26. 01. 2023 13:17
2023_Směrnice STK ČGF č. 2 - Odměny členů soutěžních výborů 26. 01. 2023 13:16
2023_Směrnice STK ČGF č. 1 - Odměny lektorů a členů STK 26. 01. 2023 13:15
2023_Kalendář akcí mládeže ČGF - pracovní verze 1 - prosinec 31. 12. 2022 17:36
2023_Manuál ředitele a hlavního rozhodčího soutěží ČGF 19. 12. 2022 17:03
2023_Manuál pro zajištění sportovních lékařských prohlídek 19. 12. 2022 17:02
2023_Manuál pro práci se soupiskami a sestavami 19. 12. 2022 17:01
2023_Manuál předsedy STK klubu 19. 12. 2022 17:00
2023_Počáteční tabulky soutěží družstev mládeže ČGF 29. 10. 2022 13:48
2023_Počáteční tabulky soutěží družstev mužů a žen ČGF 26. 10. 2022 15:30
2023_Kalendář akcí ČGF - pracovní verze 4 - prosinec 31. 12. 2022 17:35
2022_Konečné tabulky soutěží družstev mládeže 26. 09. 2022 18:46
2022_Mistři ČR v golfu 26. 09. 2022 18:32
2022_Konečné tabulky soutěží družstev mužů a žen ČGF; postupy, sestupy 29. 08. 2022 16:23
2022_Dokumenty KM STK ČGF - zip 10. 04. 2022 11:01
2022_Řády ČGF 06. 03. 2022 18:54
2022_Hard Card ČGF - ENG 05. 03. 2022 16:57
2022_Hard Card ČGF - CZE 05. 03. 2022 16:56
WHS - Metodika zápisu nedokončeného kola 04. 12. 2021 10:00
2022_Pravidla amatérského statusu s výklady - ENG 19. 11. 2021 13:11
2022_Pravidla amatérského statusu - CZE 12. 11. 2021 19:29
2022_Pravidla amatérského statusu s výklady - CZE 12. 11. 2021 19:33
2022_Pravidla amatérského statusu - ENG 12. 11. 2021 20:09
2021_Metodika online testů pro rozhodčí ČGF 17. 05. 2021 18:15
WHS - Osvědčení pro hru na hřišti - formulář 22. 02. 2021 18:10
WHS - Osvědčení pro hru na hřišti - popis 13. 01. 2021 14:25
Pravidla golfu 2019 - Vzorová místní pravidla 16. 11. 2020 14:16
WHS - Metodika zápisu zahraničních výsledků 30. 06. 2020 10:13
WHS - Metodika hlášení zahraničních výsledků 30. 06. 2020 10:11
WHS - Metodika získání prvního hendikepu - v2 30. 06. 2020 10:10
WHS - Metodika přechodu EGA-WHS 30. 06. 2020 10:10
2020_Seminář pro ředitele a hlavní rozhodčí akcí ČGF - prezentace 04. 01. 2021 11:44
WHS - Pravidla pro hendikepy 2020 - Stručný průvodce 14. 01. 2021 10:07
WHS - Pravidla pro hendikepy 2020 - CZE 14. 01. 2021 10:08
WHS - Pravidla pro hendikepy 2020 - ENG 14. 01. 2021 10:08
Pravidla golfu 2019 - Stručný průvodce 08. 04. 2019 15:11
Pravidla golfu 2019 - Hráčská edice 08. 04. 2019 15:11
Pravidla golfu 2019 - Plné znění 02. 11. 2019 06:56
Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF platný od 11. prosince 2018 02. 01. 2019 12:31
Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF - doporučení klubu pro II. třídu 14. 01. 2021 10:13
Normování - Popis procesu a potřebných náležitostí 12. 01. 2020 18:00
Normování - Vzor objednávky 12. 01. 2020 18:01
Normování - Detailní popis metodiky měření hřišť 12. 01. 2020 18:01
Normování - Vzorová tabulka měření 12. 01. 2020 18:01
Kvalifikační řád rozhodčích golfu ČGF platný od 12. října 2017 05. 11. 2017 13:01
Seznam podsložek
Zkrácený název
Zápisy
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP