Česká golfová federace

Česká golfová federace

Regionální uspořádání ČGF od roku 2023

Na konci roku 2022 byl dokončen velký projekt několika posledních let. Tak by se s trochou nadsázky dala označit snaha STK ČGF upravit regionální členění tak, aby čtyři územní celky byly co do počtu klubů, hřišť i hráčů co možná nejvyrovnanější.

Původní regiony byly ustanoveny 20. ledna 2007 směrnicí STK ČGF. Převratná změna s sebou přinesla mnoho nového, samozřejmě zejména na poli sportovním – regionální kvalifikace soutěží družstev mládeže, organizace nižších ligových soutěží družstev mužů a žen, regionální mládežnické tour atd. Vznikají také příslušné regionální STK a jejich subkomise s akcentem na podporu mládeže. Rozdělují se pravomoci, ukládají se povinnosti. Každý „golfový“ region je územně tvořen třemi nebo čtyřmi kraji. Dlouhou dobu vše funguje velmi dobře.

Regionální uspořádání 2007 až 2022:

  • Západ A – Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj
  • Západ B – Ústecký kraj, Středočeský kraj, Praha
  • Východ A – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina
  • Východ B – Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj

V letech 2014 či 2015 se objevují první zmínky o nutnosti „s regiony něco udělat“, že jsou nevyvážené, že v regionu Západ B musela vzniknout 4. liga mužů, že kvalifikaci družstev mládeže v regionu Západ A hrají jen tři týmy atd. Pracujeme i s návrhy na šest nebo dokonce osm územních celků. Nakonec je v roce 2019 schválena částečná reorganizace nebo chcete-li první fáze. V nižších ligových soutěžích mužů a žen (2. a 3. liga) je nově používáno označení A, B, C, D – tedy stále čtyři regiony. Už neplatí slučování krajů, ve hře jsou i okresy.

První fáze měla pozitivní odezvu, objevily se sice drobné „porodní bolesti“ či „dětské nemoci“, ale nic zásadního. Nový systém se velmi rychle zaběhl a každý klub si rychle zvykl na to, kam (v nižších soutěžích družstev) patří. Na řadě je druhá fáze – reorganizaci aplikovat i na mládež (družstva, regionální tour, TCM). Následují další schůzky, znovu se projednávají všechna pro a proti. Nakonec se STK jednomyslně shoduje na tom, že nejlepší variantou je zaběhnutý model aplikovat i na mládež. Návrh bez připomínek bere na vědomí výbor ČGF i Přípravná konference ČGF (říjen 2022).

Regionální členění má svůj dopad také na funkcionářskou činnost. Ať už se to týká regionálních komisí STK (včetně regionálních komisí mládeže), nebo i členů výboru ČGF. Funkcionáři STK budou do regionů A, B, C, D zvoleni na schůzích, které se konají na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Členové výboru ČGF (pro spolupráci s kluby v regionech) budou zvoleni na Volební konferenci ČGF v březnu roku 2025.

Spolu s novým označením bude používáno také barevné rozlišení (A – žlutá; B – zelená; C – oranžová; D – modrá). Na serveru ČGF budou změny provedeny během zimního období. Závěrem se sluší doplnit, že ani jedna z fází reorganizace nijak neovlivnila územní členění regionu Východ B – nyní „Déčko“.

Do kterého regionu patří golfový klub od roku 2023,
si můžete ověřit po stažení následujícího souboru.

 

Nové rozdělení regionů od roku 2023
Regiony

 


Rozdělení regionů do roku 2022

Regiony

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde