Česká golfová federace

Komise ČGF

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise je orgánem ČGF, jehož působnost je dána Stanovami ČGF. Rozhoduje veškeré sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, zejména spory mezi členským subjektem a ČGF o placení členských příspěvků, o výkonu nebo rozsahu členských práv a plnění členských povinností, řeší vzájemné spora mezi členy a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení členského subjektu, dalšího členského subjektu a čestného člena ČGF. Rozhodčí komise dále  přezkoumává rozhodnutí disciplinární komise, proti nimž byl řádně uplatněn opravný prostředek.

 

Pozice Jméno Telefon Email
předseda: Mgr. Pavel Vidura 603 858 197 pavel.vidura@gmail.com
členové: JUDr. Richard Myslil 602 644 594 rmyslil@bmpartners.cz
  Mgr. Michal Smečka 604 541 307 smecka@cspartners.cz
  JUDr. Martin Šebek 603 436 616 sebek@sebek.cz
  JUDr. Jiří Šidliák 605 811 492 jiri@sidliak.cz
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde