Česká golfová federace

Komise ČGF

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise je orgánem ČGF, jehož působnost je dána Stanovami ČGF. Rozhoduje veškeré sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, zejména spory mezi členským subjektem a ČGF o placení členských příspěvků, o výkonu nebo rozsahu členských práv a plnění členských povinností, řeší vzájemné spora mezi členy a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení členského subjektu, dalšího členského subjektu a čestného člena ČGF. Rozhodčí komise dále  přezkoumává rozhodnutí disciplinární komise, proti nimž byl řádně uplatněn opravný prostředek.

 

Pozice Jméno Telefon Email
předseda: Mgr. Pavel Vidura 603 858 197 pavel.vidura@gmail.com
členové: JUDr. Richard Myslil 225 340 214 rmyslil@bmpartners.cz
  Ing. Oldřich Res 602 727 398 oldrich.res@seznam.cz
  JUDr. Martin Šebek 603 436 616 sebek@sebek.cz
  Ing. Prokop Sedlák 605 518 592 sedlak@it.cas.cz
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP