Česká golfová federace

Síň slávy

Milan Veselý

Milan Veselý

Milan Veselý

Milan Veselý se seznámil s golfem a stal se aktivním hráčem v Mariánských Lázních začátkem 70. let minulého století. V roce 1988 se stal členem výboru Československého svazu golfu a později i členem jeho disciplinární komise. Na konferenci Československé golfové federace v roce 1992 byl zvolen do organizační a volební komise, jejímž úkolem bylo připravit a koordinovat postup při převodu pravomocí Československé golfové federace na dva už ustavené národní golfové orgány v souvislosti s rozdělením Československa. Úkolem této komise byla rovněž příprava stanov pozdější České golfové federace. V roce 1992 se významně podílel na přípravě mariánskolázeňského hřiště pro ME družstev mužů, která zahrnovala i zásadní přestavbu klubovny. V roce 1993 se zasloužil o úspěšné pořádání ME družstev mužů v Mariánských Lázních a rovněž i o konání exhibice předních světových profesionálů.

V roce 1995 byl zvolen do funkce viceprezidenta ČGF. V této funkci působil až do roku 2001, kdy byl zvolen prezidentem ČGF. Funkci prezidenta ČGF zastával deset let. Během desetiletého působení Milana Veselého ve funkci prezidenta ČGF nastal obrovský rozvoj golfu v České republice jak nárůstem počtu registrovaných hráčů, tak počtu nových hřišť. To se odrazilo i v postavení České republiky mezi evropskými zeměmi. Odezvou na toto postavení i uznáním osobního přínosu pro rozvoj evropského golfu bylo zvolení Milana Veselého do výboru Evropské golfové asociace. 

Milan Veselý je členem Royal Golf Clubu Mariánské Lázně a rovněž i členem R&A Golf Clubu of St. Andrews. Ze svého čtyřicetiletého působení v českém golfu věnoval téměř čtvrt století intenzivní a odpovědné práci v jeho prospěch.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde