Česká golfová federace

Síň slávy

Lady Luisa Abrahams

Lady Luisa Abrahams

Lady Luisa Abrahams

Lady Luisa Abrahams je členkou Síně slávy českého golfu za mimořádné sportovní úspěchy a dlouhodobé působení ve prospěch českého golfu. Golf začala hrát v Rakousku a dále ho rozvíjela v Mariánských Lázních pod dohledem trenéra Arthura Leese a v Praze pod vedením trenéra Charlese Warrena.

Prvních sportovních úspěchů dosáhla už v roce 1934 vítězstvími v několika klubových soutěžích Golf Clubu Praha a vítězstvím na turnaji v Rakousku. Mezi tehdejší domácí dámskou elitu se probojovala druhým místem v mistrovství Golf Clubu Praha. V roce 1935 se poprvé zúčastňuje mistrovství Československa a prochází až do semifinále, kde podléhá nejlepší Středoevropance a pozdější vítězce, maďarské hráčce Elisabeth von Szlávy. V roce 1936 vítězí v několika soutěžích v Praze, Mariánských Lázních a Piešťanech. Rovněž reprezentuje republiku v mezinárodním mistrovství Rakouska. Na mistrovství v roce 1937 svádí ve finále strhující bitvu opět s Elisabeth v. Szlávy. Po slibně se vyvíjejícím dopoledním kole nakonec podléhá strojové hře zkušené Maďarky a končí druhá. Svého největšího úspěchu na domácí půdě dosahuje v roce 1938 na mistrovství republiky, kdy se stává první domácí mistryní po šestiletém panování Elisabeth v. Szlávy. Ve finále poráží Karlu Linhartovou, pozdější několikanásobnou mistryni.

Tímto vítězstvím Luisa završila své působení v předválečném československém golfu, jehož byla nejvýraznější dámskou hráčskou osobností. Láska ke golfu a touha po jeho zvládnutí vedla Luisu do Anglie, kde bere lekce od nejlepšího hráče předválečného období Henry Cottona. Rychlý spád tragických politických událostí ji znemožnil návrat do vlasti. Ve válečném období Luisa působí nejdříve v anglické armádě, později jako příslušnice československých leteckých sil ve Velké Británii, kde dosáhla hodnosti majora. V Anglii si našla svého životního partnera a tato země se jí stala druhou vlastí. Po uvedení manžela do šlechtického stavu se stává Lady Abrahams. Po válce se dále věnuje golfu a dosahuje v něm mimořádné úrovně. Její hendikep se přehoupl do kladných hodnot.

Koncem šedesátých let přijíždí do Československa spolu se svým manželem Lordem Abrahamsem a trenérem Arturem Leesem a přiváží jako dar to, co bylo v té době pro český golf nejcennější, množství golfových holí. Od té doby, tj. víc než třicet let nepřetržitě podporovala československý, resp. český golf jak materiálně, tak svým vlivem, který českým zástupcům pomohl obnovit jeho dřívější mezinárodní postavení. Vliv této vzácné ženy úspěšně pomohl vyvážit nezájem a negativní postoje totalitních úřadů ke golfu a jejich snahu udržet české golfisty v dlouhodobé mezinárodní izolaci.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde