Česká golfová federace

Síň slávy

Karel Vopička

Karel Vopička

Karel Vopička

Karel Vopička se s golfem seznámil na hřiště Líšnice na začátku šedesátých let. Vážně ale s golfem začal až v osmdesátých letech. Stal se členem Golf Clubu Praha a velmi rychle se zapojil do intenzivní organizační práce, budující nový, nediskriminovaný golf. Významně se podílel na bezproblémovém dělení Československé golfové federace mezi Českomoravský golfový svaz a Slovenskou golfovou unii.

Na ustavující konferenci České golfové federace v únoru 1993 byl po boku svého velkého vzoru a učitele Hanuše Goldscheidera zvolen do jejího výboru ve funkci předsedy sportovně-technické komise. Během působení Karla Vopičky ve funkci předsedy STK nastal obrovský rozvoj golfu v České republice. V době převzetí této funkce bylo u nás registrováno 2 123 hráčů, po 18 letech tento počet překračoval 53 000. Tento nárůst vyžadoval nesmírné pracovní a organizační vypětí. Karel Vopička tento úkol splnil a plní mimořádně dobře. Svými osobními vlastnostmi a pracovním nasazením ve výboru České golfové federace významně přispěl k činnosti této organizace. Vzorem pro následovníky může být jeho dlouhodobá a trpělivá práce s dětmi a mládeží. Tato práce přinesla českému golfu řadu zářivých talentů v čele s Klárou Spilkovou a Šimonem Zachem. 

Karel Vopička je členem Golf Clubu Erpet Praha a čestným členem Golfového klubu Líšnice. Po celé své dvacetileté působení v českém golfu se věnuje intenzivní a odpovědné práci v jeho prospěch.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde