Česká golfová federace

Greenkeeping

Vzdělávání ČSG

Vzdělávání ČSG

Český svaz greenkeeperů zajišťuje vzdělávání svých členů a zájemců z řad golfové a odborné veřejnosti v několika úrovních. Ve své činnosti se snaží koordinovat vzdělávání v České republice s celoevropskou iniciativou organizace FEGGA, která podporuje vzdělávání greeenkeeperů.

V současné době existuje následující možnost pro rozšíření znalostí:

Základním prvkem vzdělávání ČSG je příprava na zkoušku dílčí kvalifikace greenkeeper – Greenkeeper kód: (41-131-H), která je od roku 2011 uznána ministerstvem zemědělství i ministerstvem školství a je zařazena v národním systému kvalifikací.

Postup v tomto vzdělávání je následující:

  1. krok – on-line teoretické vzdělávání (Moodle) – po přihlášení, následuje studium on-line zdrojů v jednotlivých modulech – závěr studia jsou autotesty pro každý modul, (ověření úspěšného složení v e-learningu – Moodle, ověřuje sekretář ČSG)
  2. krok – praxe na hřišti – student si domluví sám nebo za pomoci ČSG, o délce a místě informuje zájemce sekretáře ČSG
  3. krok – 4 denní praktická příprava před zkouškou pro profesní kvalifikaci
  4. krok – zkouška
  5. krok – vydání Osvědčení o profesní kvalifikaci Greenkeeper (kód: 41-001-M)

("státní zkouška" – garantuje Ministerstvo zemědělství ČR s platností v celé EU)

Kroky 1-2 jsou zdarma, kroky 3-4 jsou placené, za každý cca 4000,- Kč

Podrobnosti o vzdělávání naleznete na tomto odkazu: http://www.czgreen.com/vzdelavani/koncepce-vzdelavani-csg/

V případě zájmu kontaktujte sekretáře ČSG:

Karel Kubata
www.czgreen.com/kontakt

Související odkazy

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde