Česká golfová federace

Trenéři

Vzdělávací program české PGA

Vzdělávací program české PGA

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR (PGA C) vypisuje kurz vzdělávacího programu pro golfové profesionály. Vzdělávací program trvá tři roky, úspěšný absolvent se může stát učícím profesionálem (teaching pro).

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

  • Musí být starší 18 let.
  • Musí mít ukončené alespoň 12-leté vzdělání (je požadován doklad ve formě PDF).
  • Každý žadatel musí předložit souhlas od ČGF s přestupem mezi profesionály.
  • Musí být alespoň 6 let členem ČGF či jiné národní asociace.

Dále je vyžadováno:

  • Podpis smlouvy o smlouvě budoucí či pouze potvrzení od osoby s patřičnými kompetencemi (manažer, majitel, prezident) s golfovým klubem kde bude žadatel v budoucnu působit.
  • HCP pro muže i ženy 6,4 a nižší. Tento výsledek musí být potvrzen minimálním zahráním 5-ti turnajů v daném roce, kde na alespoň tři z nich byl zahrán výsledek potvrzující tento HCP.

Zpracovanou žádost uchazeč odešle na adresu pga@pga.cz nejpozději do 31.12.2020. Každou žádost posoudí Představenstvo PGA of Czech Republic a úspěšné kandidáty pozve na Valnou hromadu PGA of Czech Republic kde budou slavnostně přijati mezi členy PGA.

Do svého přijetí musí každý úspěšný kandidát zaplatit vstupní poplatek 5000,- Kč, členské poplatky na rok 2020 10.000,- Kč a poplatek za první rok studia 20.000,- Kč.

Přesné podmínky pro přijetí ke studiu naleznete v následujícím odkazu

Každý ročník studia se skládá ze 100 hodin teorie a praxe. Studium vede tým odborných lektorů z řad českých i zahraničních PRO, odborníků z řad psychologie, medicíny, fyzioterapie apod. Všechny předměty musí vyhovovat systému EELS (European Education Level System) Confederation of Professional Golf.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP