Česká golfová federace

Síň slávy

Jan Cieslar

Jan Cieslar

Jan Cieslar

Jan Cieslar je členem Síně slávy českého golfu za dlouholetou organizátorskou, popularizační a trenérskou činnost. Už v šedesátých letech minulého století, kdy golf pozvolna překonával likvidační snahy let padesátých, vstoupil do oddílu Slavie Praha a za golfem pravidelně cestoval z Českého Těšína do Mariánských Lázní.

Láska ke golfu a touha přiblížit tento sport lidem Ostravska přivedla Jana Cieslara na strastiplnou cestu intenzivní organizátorské a popularizační práce, která se prodírala džunglí nedůvěřivých úřadů a institucí, aby nakonec v roce 1968 vyústila v založení oddílu golfu při TJ NHKG Ostrava a v zahájení výstavby hřiště v silně zdevastovaném zámeckém parku v Šilheřovicích. Jan Cieslar byl nejen iniciátorem výstavby hřiště, ale i jeho projektantem a organizátorem výstavby. Na jaře roku 1969 byla dokončena hrubá stavba a na podzim roku 1970 se uskutečnil první ročník Ostravského turnaje. Z iniciativy Jana Cieslara byl bývalý skleník přestavěn na klubovnu, která se stala významným společenským centrem ostravského golfu.

Ing. Jan Cieslar po dobu třinácti let vedl ostravský golfový oddíl, psal řadu článků popularizujících golf a se svou chotí Alžbětou se obětavě věnoval výchově mládeže nejen z naší republiky, ale i ze sousedního Polska. Jeho zásluhou v Ostravě vyrostla řada kvalitních hráčů. Rozšířením na Ostravsko a úspěšným rozvojem v tomto regionu golf získal značnou podporu pro uhájení své existence v těžkých podmínkách totalitního Československa.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde