Česká golfová federace

Komise

Komise STK

Komise STK

Existence komise je dána Stanovami ČGF, které rovněž popisují její hlavní činnosti. Komise STK zastřešuje sportovní chod ČGF – zejména tuzemské soutěže a šampionáty (Technický úsek), tréninkový systém a reprezentaci ČR (Sportovní úsek). Počet členů komise závisí na personálním obsazení obou úseků. Předseda STK je volený člen výboru ČGF – zbývající členy komise schvaluje výbor ČGF na návrh předsedy. Technický úsek STK ČGF má regionální struktury a další složky; vrcholným orgánem STK ČGF je Celorepubliková schůze regionálních delegátů, která se schází jedenkrát ročně.

 

Jméno Funkce Telefon E-mail Úsek
Aleš Libecajt předseda STK 724 333 171  ales.libecajt@cgf.cz sportovní/technický
Luboš Klikar technický ředitel 603 890 961 sport@cgf.cz technický
Dalibor Procházka  komise rozhodčích; komise hendikepová a normovací 603 890 901 dalibor.prochazka@cgf.cz technický
Jan Šonka mládež 728 517 019 jan.sonka@cgf.cz technický
Petr Vávrů

žebříčky, výsledky v zahraničí

604 280 037 petr.vavru@gmail.com technický

 

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde