Česká golfová federace

O ČGF

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura (NSA) je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla 1. srpna 2019. Působnost agentury je vymezena zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

NSA vznikla za účelem rozdělení sportu v rámci školství a mimoškolních aktivit. Z finančního hlediska je dotována státem jakožto organizační složka státu. Jejím úkolem je vytvoření podmínek a podpory pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, sport dospělých a pro další rozvoj sportu. NSA je poskytovatelem státních dotací. Celková působnost se vztahuje i na parasportovní aktivity, organizace a jedince.

Dotace NSA poskytnuté České golfové federaci v roce 2023:

Neinvestiční dotace:

Výzva 25/2022 – PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2023

Oblasti podpory:

  1. Organizace činností sportovní organizace svazového charakteru 16 390 800 Kč
  2. Péče o talentovanou mládež 3 465 000 Kč
  3. Zabezpečení státní sportovní reprezentace 2 177 890 Kč

Investiční dotace:

VÝZVA 34/2022 – Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023

Oblast podpory:

Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců 496 552 Kč

Národní sportovní agentura
Institucionální partner České golfové federace

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde