Česká golfová federace

Síň slávy

Artur Štika

Artur Štika

Artur Štika

Artur Štika je členem Síně slávy českého golfu za dlouholetou organizátorskou a publikační práci. V roce 1936, když skončil úspěšnou kariéru veslaře, stál u zrodu Golfového klubu Třemšín a stává se jeho předsedou. Pod jeho vedením se klub vyznačoval velkou aktivitou. Nejenže si zbudoval u obce Leletice hřiště s klubovnou a pořádal tu řadu soutěží, ale i v zimních měsících organizoval golfové kurzy v tělocvičně.

Jako představitel Golfového klubu Třemšín se Artur Štika stal členem výboru Golfového svazu ČSR už v předválečném období. Během války se aktivity klubu přesunuly z Leletic do Klánovic, kde se Artur Štika spolu s ostatními hráči tohoto klubu významně podílel na tvorbě místního golfového prostředí. Sportovní aktivity Artura Štiky během druhé světové války na čas přerušilo jeho zatčení a věznění. Hlavní organizátorská činnost Artura Štiky nastává po druhé světové válce, kdy spolu s Josefem Charvátem obnovuje činnost Golfového svazu ČSR.

Jeho nejvýraznější působení spadá do nejtěžšího období pro český golf, kdy byl po roce 1948 systematicky potlačován, až byl nakonec v první polovině padesátých let ze sportů zcela vyřazen. Po nuceném sjednocení pod státem řízenou organizací Sokol se Artur Štika stává tajemníkem jejího Golfového ústředí. Když v roce 1949 začal vycházet časopis Míčové sporty, udržuje ve veřejnosti povědomost o golfu svými reportážními a metodickými články. V té době Artur Štika organizoval a řídil všechny mistrovské soutěže jednotlivců a družstev.

Jeho zásluhou vyšla u nás v roce 1950 první poválečná Pravidla golfu. Když v roce 1950 totalitní úřady uzavřely klánovické hřiště, byl zřejmě on tím tajemníkem, který dal v roce 1952 souhlas k jeho úpravě a znovuotevření. Jeho snaha však byla marná. Totalitní úřady nejenže nenechaly hřiště znovu otevřít, ale nařídily jeho konečnou likvidaci. V padesátých letech byl Artur Štika v úzkém styku s Golfovým klubem Líšnice i s nově se tvořícím golfovým prostředím v Karlových Varech. V roce 1954 se na obnovovaném hřišti v Karlových Varech hraje pod jeho jménem I. ročník soutěže na rány. V roce 1956 se Soutěž Artura Štiky mění na první poválečné mistrovství republiky ve hře na rány.

Jedním z posledních činů Artura Štiky pro český golf byl jeho významný podíl při založení golfového oddílu při TJ Tatran Praha v roce 1958. Jeho sportovní aktivity končí v první polovině šedesátých let, tedy po třicetileté práci pro český golf.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde