Česká golfová federace

Projekty

Se školou na golf

Se školou na golf

Golf je nejen olympijským sportem, ale je to také volnočasová aktivita a zábava pro celou rodinu. I proto spustila Česká golfová federace projekt nazvaný Se školou na golf se zaměřením hlavně na první stupeň základních škol. Primárním cílem projektu je golf představit jako všem dostupnou hru, ve které, jako v jednom z mála sportů, může dítě porazit dospělého či méně zkušený hráč trénovaného soupeře.


V první etapě projektu se žáci a studenti škol seznámí s golfem netradiční formou za využití speciálního golfového náčiní, které je možné využít i pro výuku v tělocvičnách a jiných uzavřených prostorech. Součástí této etapy jsou rovněž soutěže a turnaje na regionální a celostátní úrovni.

Druhá etapa projektu již více propojuje školy a golfové kluby, hřiště s cílem zajistit postupný přechod od sportovního vybavení k běžným golfovým holím.

Poradíme Vám, jak se zapojit do projektu.
Základním předpokladem je zajištění prostor pro výuku, tím ale může být školní tělocvična, nebo jakékoliv školní hřiště. Dále pak ochota podílet se na organizaci školních a meziškolních soutěží, zařazení výuky do hodin tělesné výuky, nebo vytvoření golfového kroužku po vyučování. Není přitom potřeba složitě zajišťovat vybavení ani hledat trenéry. S tím Vám pomůže Česká golfová federace prostřednictvím golfových klubů.

Nezapojila se Vaše škola do projektu, ale máte zájem, aby Vaše dítě začalo s golfem? Projekt Se školou na golf podporují svými kroužky také golfové kluby.

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.seskolounagolf.cz

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde