Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 - 14.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 - 14.

Dalibor Procházka, Středa 12. prosince 2018

Dnešní díl o změnách v pravidlech golfu se bude věnovat zdánlivým maličkostem, které ale často mají podstatný vliv na hru a možnosti hráčů. Tušíte správně – posvítíme si na místní pravidla.

Místními pravidly může Soutěžní výbor řešit jednak některé typické situace, u kterých chce zavést vhodné paušální řešení, nebo zohlednit zvláštní situace a podmínky na hřišti, ať už specifické pro dané hřiště, nebo třeba vzniklé v důsledku počasí. Místní pravidla pro danou soutěž (popř. jejich trvalá verze pro dané hřiště) by měla vždy být v klubovně vhodně vyvěšena, jejich zkrácená verze pak často bývá uvedena na skóre kartě a třeba na federačních soutěžích jsou vždy k dispozici i na startu s tím, že by hráči ve flightu měli mít minimálně jeden výtisk.

Rozhodně se vždycky vyplatí si místní pravidla pozorně přečíst, protože jejich dobrá znalost může hráči často pomoci nebo ho uchránit od možného trestu. S ohledem na změny v pravidlech samých je pak prakticky nevyhnutelné, aby svoje místní pravidla uzpůsobila prakticky všechna hřiště (kdyby jen kvůli přejmenování vodních překážek na trestné oblasti).

Samozřejmě i nadále platí zásada, že žádné místní pravidlo nemůže být v rozporu s nějakým základním pravidlem golfu. Pokud už situace na hřišti je opravdu tak výjimečná, že by něco podobného opravňovala, je potřeba k zavedení takového místního pravidla získat souhlas přímo od nejvyšší pravidlové autority, pravidlové komise R&A. Ale nás zajímají spíše běžné a typické situace a tak se pojďme podívat, jaká mohou být příslušná místní pravidla.

Prvním úkolem Soutěžního výboru je vyznačit hřiště a jeho jednotlivé oblasti. Sem spadá v prvé řadě stanovení hranic hřiště. Vyznačení pomocí kolíků nebo plotu definují samotná pravidla, ale v případě vyznačení jiným způsobem je potřeba velmi pečlivě specifikovat, jak to je. Třeba v případě hraniční zdi určit, jestli hranici určuje bližší nebo vzdálenější stěna. Nebo jak to je, když míč přeletí silnici určující hranici a zastaví se na jiné jamce téhož hřiště (typicky by měl být v autu).

Zvláštní kapitolou je pak zavedení tzv. vnitřních autů platných pouze pro některou vybranou jamku (typicky doglegové jamky, kde by zkracování přes jiné jamky vedlo k narušení architektonického záměru nebo třeba nebezpečným situacím); navíc je potřeba určit status příslušných hraničních objektů při hře na jiné jamce (typicky to bývají nepohyblivé závady, aby se hranice nemohla posunout, a to ani neúmyslně).

Další na řadě je vymezení trestných oblastía stanovení jejich statusu (žlutá/červená). Z pravidel přitom vyplývá, že některé prvky jsou trestnými oblastmi automaticky, i když nejsou nijak označeny. U vodních ploch a toků je to zřejmé, ale co takové (odvodňovací) příkopy, které jsou po většinu času suché? Třeba příkopy podél silnice – mají to být trestné oblasti (jak uvádějí pravidla), nebo mají být součástí silnice a tedy závadou? Nebo ničím z toho a tedy součástí pole? A co jiné oblasti nemající vodní charakter (třeba nové kamenné pole na 7. jamce na Dýšině)? Dále tam, kde to je potřeba nebo žádoucí, může být stanoveno, že jde zároveň o oblast se zákazem hry (dnešní biozóny). Pak je nutné jasně specifikovat, jak se jejich značení liší od běžných trestných oblastí.

A nakonec z šestého dílu víme, že u červené trestné oblasti odpadla možnost spuštění míče na opačném břehu. Ovšem tam, kde to Soutěžní výbor shledá potřebným, takovou možnost může zase zavést. Třeba Hard Card R&A takovou možnost paušálně zavádí všude tam, kde okraj červené trestné oblasti splývá s hranicí hřiště (takže by tam prostě nebylo kam dropovat). Typicky by mohlo jít o právě zmíněný odvodňovací příkop podél silnice, jejíž bližší okraj zároveň určuje hranici hřiště. A když už jsme u trestných oblastí, pak u nich není standardně možnost hrát provizorní míč, ale podobnou možnost lze místním pravidlem povolit tam, kde by jinak mohlo docházet k výraznému zdržení (třeba 17. jamka na Kunětické Hoře).

Také je potřeba vyjasnit status potenciálních závadtam, kde by mohlo docházet k nejasnostem nebo potenciálně nespravedlivé výhodě. Příkladem toho prvního jsou třeba vyježděné cesty s přírodním či písčitým povrchem, příkladem toho druhého pak třeba závady situované uvnitř trestných oblastí, jako jsou opěrné zdi, kůly nebo mostky – hráč by potenciálně mohl chtít úlevu, pokud by na něčem takovém stál a chtěl hrát míč mimo trestnou oblast. Takové objekty pak bývají prohlášeny za nedílnou součást (a tedy od nich není poskytována úleva). Tak to je i v současné Hard Card ČGF a bude tomu tak i nadále.

Co se týče půdy v opravě, tak s výjimkou oblastí, které jsou zřetelně ve výstavbě/opravě (jako jsou třeba nově budovaná odpaliště) a které by měly být navíc prohlášeny za oblast se zákazem hry, je to většinou spíš o aktuálních podmínkách na hřišti. Něco lze označit (kolíky nebo sprejem), ale někdy by toho bylo tolik, že prostě nejde označit spravedlivě všechno – pak je lepší si pomoci místním pravidlem a půdu v opravě vymezit adekvátním popisem (třeba vystupující kořeny na fairwayi).

Alternativou při špatném stavu hřiště, zejména fairwayí, je pak povolené stavění. Nezapomeňte ale, že takové místní pravidlo standardně vyžaduje, aby byl míč před zvednutím označen – leckdy k tomu hráči přistupují hodně laxně! Na druhou stranu může Soutěžní výbor podmínky pro hru zpřísnit tím, že některé úlevy omezí – může tak třeba zakázat úlevu od překážení pouze v postoji od děr po zvířatech nebo omezit úlevu pro zabořený míčpouze na fairway (ze třetího dílu víme, že nově je tato úleva paušálně možná kdekoli v poli vyjma písečných oblastí).

U jamkovišťje toho minimum, ledaže se hraje na nějaké dočasné jamkoviště (protože to standardní je v rekonstrukci), nebo když je potřeba stanovit okraj jamkoviště jinak než sečí (typicky sérií teček). Za zmínku tak stojí snad hlavně možnost definovat rostoucí houby na jamkovišti jako půdu v opravě.

Mezi další běžná místní pravidla pak patří zavedení drop zónypro určité úlevové postupy, typicky jako doplňkovou možnost nad rámec běžných možností nabízených příslušným pravidlem, ochrana mladých stromků nebo povinnost zrušit ránu, když míč zasáhne drát elektrického vedení. Dočasně nepohyblivé závady jsou pak většinou výsadou pouze profesionálních turnajů – naštěstí, protože při úlevě od nich lze snadno udělat chybu!

Nakonec jsem si nechal již v sedmém díle zmíněné místní pravidlo povolující spustit nový míč v případě, že původní míč je v autu nebo je ztracený. Pokud už ho někdo bude někde zavádět (na vrcholných soutěžích tomu tak, doufejme, nebude), měl by si dát pozor na plnou a správnou textaci a pravidlo na nástěnce doplnit i příslušným schématem, aby při tom nedocházelo k chybám a hře z nesprávného místa. Uvedené pravidlo navíc není nutné zavést paušálně, ale lze ho omezit třeba jenom na některé jamky, kde k podobným problémům a z nich vyplývajícímu zdržení dochází nadměrně často.

Na závěr zopakuji radu ze začátku: místní pravidla si vždy pozorně zkontrolujte, těch pár investovaných minut vám později může ušetřit nejednu ránu.

Předchozí publikované díly:

 1. Proč změny, přehled publikací
 2. Struktura, jazyk a terminologie
 3. Nové a změněné pojmy
 4. Jamkoviště
 5. Bunker
 6. Trestné oblasti
 7. Aut, ztracený a provizorní míč
 8. Beztrestné úlevy
 9. Spouštění míče
 10. Příprava na ránu
 11. Aplikace pravidel
 12. Pravidla pro výstroj, start, paušální tresty…
 13. Formy hry

 

Datum: Středa 12. prosince 2018
Všechny články autora

Související články

WHS – kdy budeme mít nový handicap?
WHS – kdy budeme mít nový handicap?

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Nový handicapový systém - 9.
Nový handicapový systém - 9.

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Nový handicapový systém - 8.
Nový handicapový systém - 8.

12.12.2019 | Hlavní principy výpočtu nového handicapu už známe, dnes se podíváme na některé další aspekty WHS. S ohledem na zažitou golfovou praxi to ale rozhodně nebudou okrajové otázky.

Nový handicapový systém - 7.
Nový handicapový systém - 7.

03.12.2019 | V dnešním sedmém pokračování se podíváme na samotnou praktickou aplikaci Světového handicapového systému, která snad dobře objasní vše dříve uvedené.

Nový handicapový systém - 6.
Nový handicapový systém - 6.

21.11.2019 | Po posledním díle už víme, jak se nové handicapy budou počítat. Ale jak se budou z pohledu hráče chovat? Kdy sníží, kdy zvýší? A o kolik?...

Nový handicapový systém - 5.
Nový handicapový systém - 5.

13.11.2019 | V minulém díle jsme se začali zabývat novým WHS a vysvětlili si na něm prakticky to nejsložitější – jak se započítávají jednotlivé výsledky. Zbytek už je v podstatě triviální.

Nový handicapový systém - 4.
Nový handicapový systém - 4.

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Reklama
Banner