Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 - 14.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 - 14.

Dalibor Procházka, Středa 12. prosince 2018

Dnešní díl o změnách v pravidlech golfu se bude věnovat zdánlivým maličkostem, které ale často mají podstatný vliv na hru a možnosti hráčů. Tušíte správně – posvítíme si na místní pravidla.

Místními pravidly může Soutěžní výbor řešit jednak některé typické situace, u kterých chce zavést vhodné paušální řešení, nebo zohlednit zvláštní situace a podmínky na hřišti, ať už specifické pro dané hřiště, nebo třeba vzniklé v důsledku počasí. Místní pravidla pro danou soutěž (popř. jejich trvalá verze pro dané hřiště) by měla vždy být v klubovně vhodně vyvěšena, jejich zkrácená verze pak často bývá uvedena na skóre kartě a třeba na federačních soutěžích jsou vždy k dispozici i na startu s tím, že by hráči ve flightu měli mít minimálně jeden výtisk.

Rozhodně se vždycky vyplatí si místní pravidla pozorně přečíst, protože jejich dobrá znalost může hráči často pomoci nebo ho uchránit od možného trestu. S ohledem na změny v pravidlech samých je pak prakticky nevyhnutelné, aby svoje místní pravidla uzpůsobila prakticky všechna hřiště (kdyby jen kvůli přejmenování vodních překážek na trestné oblasti).

Samozřejmě i nadále platí zásada, že žádné místní pravidlo nemůže být v rozporu s nějakým základním pravidlem golfu. Pokud už situace na hřišti je opravdu tak výjimečná, že by něco podobného opravňovala, je potřeba k zavedení takového místního pravidla získat souhlas přímo od nejvyšší pravidlové autority, pravidlové komise R&A. Ale nás zajímají spíše běžné a typické situace a tak se pojďme podívat, jaká mohou být příslušná místní pravidla.

Prvním úkolem Soutěžního výboru je vyznačit hřiště a jeho jednotlivé oblasti. Sem spadá v prvé řadě stanovení hranic hřiště. Vyznačení pomocí kolíků nebo plotu definují samotná pravidla, ale v případě vyznačení jiným způsobem je potřeba velmi pečlivě specifikovat, jak to je. Třeba v případě hraniční zdi určit, jestli hranici určuje bližší nebo vzdálenější stěna. Nebo jak to je, když míč přeletí silnici určující hranici a zastaví se na jiné jamce téhož hřiště (typicky by měl být v autu).

Zvláštní kapitolou je pak zavedení tzv. vnitřních autů platných pouze pro některou vybranou jamku (typicky doglegové jamky, kde by zkracování přes jiné jamky vedlo k narušení architektonického záměru nebo třeba nebezpečným situacím); navíc je potřeba určit status příslušných hraničních objektů při hře na jiné jamce (typicky to bývají nepohyblivé závady, aby se hranice nemohla posunout, a to ani neúmyslně).

Další na řadě je vymezení trestných oblastía stanovení jejich statusu (žlutá/červená). Z pravidel přitom vyplývá, že některé prvky jsou trestnými oblastmi automaticky, i když nejsou nijak označeny. U vodních ploch a toků je to zřejmé, ale co takové (odvodňovací) příkopy, které jsou po většinu času suché? Třeba příkopy podél silnice – mají to být trestné oblasti (jak uvádějí pravidla), nebo mají být součástí silnice a tedy závadou? Nebo ničím z toho a tedy součástí pole? A co jiné oblasti nemající vodní charakter (třeba nové kamenné pole na 7. jamce na Dýšině)? Dále tam, kde to je potřeba nebo žádoucí, může být stanoveno, že jde zároveň o oblast se zákazem hry (dnešní biozóny). Pak je nutné jasně specifikovat, jak se jejich značení liší od běžných trestných oblastí.

A nakonec z šestého dílu víme, že u červené trestné oblasti odpadla možnost spuštění míče na opačném břehu. Ovšem tam, kde to Soutěžní výbor shledá potřebným, takovou možnost může zase zavést. Třeba Hard Card R&A takovou možnost paušálně zavádí všude tam, kde okraj červené trestné oblasti splývá s hranicí hřiště (takže by tam prostě nebylo kam dropovat). Typicky by mohlo jít o právě zmíněný odvodňovací příkop podél silnice, jejíž bližší okraj zároveň určuje hranici hřiště. A když už jsme u trestných oblastí, pak u nich není standardně možnost hrát provizorní míč, ale podobnou možnost lze místním pravidlem povolit tam, kde by jinak mohlo docházet k výraznému zdržení (třeba 17. jamka na Kunětické Hoře).

Také je potřeba vyjasnit status potenciálních závadtam, kde by mohlo docházet k nejasnostem nebo potenciálně nespravedlivé výhodě. Příkladem toho prvního jsou třeba vyježděné cesty s přírodním či písčitým povrchem, příkladem toho druhého pak třeba závady situované uvnitř trestných oblastí, jako jsou opěrné zdi, kůly nebo mostky – hráč by potenciálně mohl chtít úlevu, pokud by na něčem takovém stál a chtěl hrát míč mimo trestnou oblast. Takové objekty pak bývají prohlášeny za nedílnou součást (a tedy od nich není poskytována úleva). Tak to je i v současné Hard Card ČGF a bude tomu tak i nadále.

Co se týče půdy v opravě, tak s výjimkou oblastí, které jsou zřetelně ve výstavbě/opravě (jako jsou třeba nově budovaná odpaliště) a které by měly být navíc prohlášeny za oblast se zákazem hry, je to většinou spíš o aktuálních podmínkách na hřišti. Něco lze označit (kolíky nebo sprejem), ale někdy by toho bylo tolik, že prostě nejde označit spravedlivě všechno – pak je lepší si pomoci místním pravidlem a půdu v opravě vymezit adekvátním popisem (třeba vystupující kořeny na fairwayi).

Alternativou při špatném stavu hřiště, zejména fairwayí, je pak povolené stavění. Nezapomeňte ale, že takové místní pravidlo standardně vyžaduje, aby byl míč před zvednutím označen – leckdy k tomu hráči přistupují hodně laxně! Na druhou stranu může Soutěžní výbor podmínky pro hru zpřísnit tím, že některé úlevy omezí – může tak třeba zakázat úlevu od překážení pouze v postoji od děr po zvířatech nebo omezit úlevu pro zabořený míčpouze na fairway (ze třetího dílu víme, že nově je tato úleva paušálně možná kdekoli v poli vyjma písečných oblastí).

U jamkovišťje toho minimum, ledaže se hraje na nějaké dočasné jamkoviště (protože to standardní je v rekonstrukci), nebo když je potřeba stanovit okraj jamkoviště jinak než sečí (typicky sérií teček). Za zmínku tak stojí snad hlavně možnost definovat rostoucí houby na jamkovišti jako půdu v opravě.

Mezi další běžná místní pravidla pak patří zavedení drop zónypro určité úlevové postupy, typicky jako doplňkovou možnost nad rámec běžných možností nabízených příslušným pravidlem, ochrana mladých stromků nebo povinnost zrušit ránu, když míč zasáhne drát elektrického vedení. Dočasně nepohyblivé závady jsou pak většinou výsadou pouze profesionálních turnajů – naštěstí, protože při úlevě od nich lze snadno udělat chybu!

Nakonec jsem si nechal již v sedmém díle zmíněné místní pravidlo povolující spustit nový míč v případě, že původní míč je v autu nebo je ztracený. Pokud už ho někdo bude někde zavádět (na vrcholných soutěžích tomu tak, doufejme, nebude), měl by si dát pozor na plnou a správnou textaci a pravidlo na nástěnce doplnit i příslušným schématem, aby při tom nedocházelo k chybám a hře z nesprávného místa. Uvedené pravidlo navíc není nutné zavést paušálně, ale lze ho omezit třeba jenom na některé jamky, kde k podobným problémům a z nich vyplývajícímu zdržení dochází nadměrně často.

Na závěr zopakuji radu ze začátku: místní pravidla si vždy pozorně zkontrolujte, těch pár investovaných minut vám později může ušetřit nejednu ránu.

Předchozí publikované díly:

 1. Proč změny, přehled publikací
 2. Struktura, jazyk a terminologie
 3. Nové a změněné pojmy
 4. Jamkoviště
 5. Bunker
 6. Trestné oblasti
 7. Aut, ztracený a provizorní míč
 8. Beztrestné úlevy
 9. Spouštění míče
 10. Příprava na ránu
 11. Aplikace pravidel
 12. Pravidla pro výstroj, start, paušální tresty…
 13. Formy hry

 

Datum: Středa 12. prosince 2018
Všechny články autora

Související články

Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu
Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu

07.11.2022 | Dnes bylo uvolněno znění nové edice Pravidel golfu, která vstoupí v platnost příští rok (2023). Tentokrát nejde o revoluční změny jako v posledním případě (2019), ale „jen“ o standardní změnovou edici, která se opakuje každé čtyři roky. I tak ale stojí za to si představit, na co se můžeme těšit.

Amatérem po 1. lednu 2022
Amatérem po 1. lednu 2022

12.11.2021 | Na konci října – po celosvětovém zveřejnění nové edice Pravidel amatérského statusu, která začnou platit od 1. ledna 2022 – jsme avizovali vydání druhého článku zabývajícího se konkrétními dopady všech přijatých změn na český golf. Tady je!...

Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022
Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022

26.10.2021 | V úterý 26. října byla publikována modernizovaná Pravidla amatérského statusu, kterými se golf globálně začne řídit od 1. ledna 2022. Pojďme si představit nejdůležitější změny.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...
Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...

27.02.2021 | Více než dva roky jsou v platnosti nová Pravidla golfu, jejichž znění lze čerpat jak z několika tuzemských tištěných publikací, tak také z elektronických médií včetně mobilní aplikace ČGF. Nově lze hledat pravidla v českém jazyce také v celosvětově využívané aplikaci R&A.

Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...
Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...

22.02.2021 | Právě dnes oba řídící orgány golfu ve světě – R&A a USGA – publikovaly návrh modernizovaných Pravidel amatérského statusu, která by v nové podobě měla platit od 1. ledna 2022. Pro někoho nezáživné čtení, pro jiného bestseller. Pravidla amatérského statusu však ovlivňují golfový život každého z nás.

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde