Česká golfová federace

Trenéři

Kurz rozvoje výkonnostních koučů

Kurz rozvoje výkonnostních koučů

STATUS 2024: Kurz ukončen

Česká golfová federace připravila vzdělávací projekt pod názvem „Kurz rozvoje výkonnostních koučů“ (CGF Performance Coach Development Course). Roční vzdělávací kurz má za cíl pozvednout úroveň tréninkové přípravy a koučinku napříč golfovými kluby v České republice. Jedná se o specifický nadstavbový kurz pro trenéry, kteří mají zájem pracovat s mládeží a s výkonnostními a vrcholovými golfisty.   

Kurz je limitovaný počtem osmi trenérů, výše poplatku je 8 000 Kč. Začátek je stanoven na březen 2023. Odpovědnou osobou a vedoucím lektorem kurzu je hlavní kouč ČGF Harry Scott, kterého doplní někteří další odborníci z různých sfér golfové i obecné sportovní přípravy. Většina kurzu bude vedena v anglickém jazyce, některé přednášky a workshopy budou v češtině. Proces výuky bude kombinací webinářů, osobních setkání, účastí na tréninkových kempech, sdílení zkušeností, e-learningu a řešení případových studií. Hlavním cílem je maximalizovat výuku v praxi tak, aby si účastníci kurzu odnesli co nejvíce nových poznatků, které budou moci využít ve své trenérské profesi. Většina teoretické výuky bude probíhat v zimním období, jaro a podzim budou věnovány především praktickým činnostem a osobním setkáním. Časová náročnost je odhadována zhruba na dvě hodiny týdně.  

Zájemci se mohou přihlašovat online formou. Ze všech přihlášených vybere ČGF nejvhodnější kandidáty pro první ročník. Rozhodujícími faktory při výběru budou zkušenosti v oblasti výkonnostního trénování, motivace vzdělávat se a posouvat se a zájem uplatnit nabyté informace a zkušenosti v praxi. Zvýhodněni budou trenéři, kteří se již nyní podílejí na chodu výkonnostního golfu v klubu. 

Více informací o kurzu viz odkazy níže:        

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde