Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 2.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 2.

Dalibor Procházka, Středa 19. září 2018

V druhém dílu seriálu věnovanému novým pravidlům si nejprve představíme další strukturální a také jazykové a terminologické změny. Nakonec si představíme jednu zdánlivě drobnou, ale podstatnou změnu.

Tou viditelnou strukturální změnou je redukce počtu pravidel na 24. Jak se toho dosáhlo? Vypadlo snad něco? Tak trochu. Původní pravidla 33 a 34 spolu se souvisejícími dodatky byla přesunuta do publikace Činnost soutěžního výboru, protože z pohledu samotného hráče nemají žádný dopad na řešení konkrétních herních situací a mohou tak znamenat spíše matoucí nadstavbu.

To ale nestačí, kde je těch dalších osm pravidel? Jejich obsah se neztratil, spíše se díky kompletní reorganizaci rozpustil mezi jiná pravidla. Nová pravidla, stejně jako ta stávající, postupují od obecných věcí ke konkrétním, ale činí tak jiným, podle nás lepším způsobem.

V každé kapitole jsou navíc soustředěny všechny přímo související odkazy, takže v dané konkrétní situaci by nemělo být nutné zdlouhavě listovat a hledat, které další pravidlo je aplikovatelné – vše relevantní by mělo být na jednom místě. A když je to potřeba, je klidně zopakováno i to, co už bylo uvedeno jinde. I to je změna, které by měla přispět ke snadnějšímu porozumění pravidlům, protože, ruku na srdce, doposud byla pro správnou aplikaci často velmi důkladná znalost pravidel a hlavně toho, jak spolu navzájem interagují a které má v té které situaci přednost.

Jako příklad si můžeme vzít třeba nové Pravidlo 5 – „Hraní kola“, které se věnuje všem obecným aspektům golfového kola, tedy kdy kolo začíná a končí, co během kola hráč může a nemůže dělat, jak je to se zastavením a obnovením hry apod.

Spojuje tak vybrané body stávajících pravidel 6 (Hráč) a 7 (Cvičení). Obdobně nové pravidlo 6 – „Hraní jamky“ spojuje vybrané body stávajících pravidel 10 (Pořadí ve hře), 11 (Odpaliště), ale i 2 (Hra na jamky) nebo 3 (Hra na rány). Nebo nové pravidlo 10 – „Příprava a zahrání rány; rada a pomoc; Nosiči“ spojuje stávající pravidla 14 (udeření míče), 8 (Rada; Ukázání směru hry) a 6 (Hráč), takže už není třeba složitě hledat, jak je to s pomocí a trestem, když někdo stojí ve směru hry nebo naopak za hráčem.

Mezi strukturální změny lze ještě započítat to, že už do základního textu pravidel bylo zahrnuto řešení těch nejčastějších situací, kde doposud bylo potřeba pro konkrétní výklad použít knihu Rozhodnutí (Decisions). Pro ilustraci zmiňme v prvé řadě vysvětlení, jak aplikovat tresty, když hráč poruší více pravidel najednou, z těch jednodušších situací pak třeba řešení předčasného startu, benevolenci ve způsobech, jak lze darovat ránu, možnost v rámci úklidu hřiště odpálit míč zpátky na driving a jiné.

Méně strohý text, snaha o lepší srozumitelnost

I po jazykové a terminologické stránce je toho v nové edici mnoho nového. Vše bylo opět vedeno snahou o maximální srozumitelnost. Byly proto vynechány některé dnes už poněkud archaické termíny (týká se hlavně originálu, např. Through the Green) a celý text je méně strohý než stávající verze a má tak čtivější podobu.

To samozřejmě neznamená, že by se rezignovalo na přesnost – právě naopak! Všude tam, kde by co možná nejkratší formulace umožňovala nepochopení nebo chybný výklad, je vše detailně rozebráno. Celý text tím pochopitelně trochu nabobtnal, ale pokud to znamená, že tomu budou hráči lépe rozumět, pak je to jenom dobře!

Příklad konkrétní změny

 A teď už ta slíbená konkrétní změna. A co jiného rozebrat na začátek než odpaliště, kde každá jamka začíná? Předně si řekněme, že samotná definice odpaliště zůstala obsahově naprosto stejná, byť formulačně i zde došlo ke změnám. Odpaliště je stále určeno dvěma odpališťovými kameny a má tvar obdélníku o hloubce dvou délek hole. Jako vsuvku uveďme, že pojem „délka hole“ je nově exaktně definován jako délka nejdelší hole, kterou má hráč v bagu, vyjma patru. Typicky tak půjde o driver.

Ale zpět k odpališti. Změna je v tom, že doposud se jinak posuzovalo, když hráč jamku začínal, nebo se shodou okolností jeho míč ve hře odrazil zpět na odpaliště. V druhém případě se míč hrál, jak ležel, ale bylo třeba možno posunout odpališťové kameny. Nově je to jinak! KDYKOLI je míč na odpališti, ať už hráč začíná jamku, nebo se tam řízením osudu ocitne opakovaně, může míč zvednout, očistit a natýčkovat či položit kamkoli na odpaliště. Zase ale v takové situaci nejde hýbat odpališťovými kameny. Těmi tak lze pohnout, pouze pokud vadí v odehrání míče, který leží MIMO odpaliště.

Motivace této změny je relativně pochopitelná – odpaliště může být v dost žalostném stavu, takže zde míč snadno může skončit v ne příliš pěkné poloze (v řízku apod.). A dále se tím vyřeší celkem častá situace, kdy hráč míč mine a pak si přetýčkuje. Doposud by šlo o míč ve hře, což s sebou neslo (zbytečný) trest, nově to bude povoleno – míč, ač také ve hře, je stále na odpališti a tak ho lze libovolně přetýčkovat! Ovšem pozor – jde pouze a jen o hráčovo odpaliště na dané jamce, dalších odpališť se to netýká (protože ty jsou součástí pole).

Popravdě všem přeji, aby se jich zrovna tahle změna dotkla co možná nejméně, protože to není zrovna situace, do které by se hráč dostal dobrovolně. Ale když už, tak alespoň víte, že si budete moci ulehčit.

Předchozí publikovaný díl:

  1. Proč změny, přehled publikací
Datum: Středa 19. září 2018
Všechny články autora

Související články

WHS – kdy budeme mít nový handicap?
WHS – kdy budeme mít nový handicap?

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Nový handicapový systém - 9.
Nový handicapový systém - 9.

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Nový handicapový systém - 8.
Nový handicapový systém - 8.

12.12.2019 | Hlavní principy výpočtu nového handicapu už známe, dnes se podíváme na některé další aspekty WHS. S ohledem na zažitou golfovou praxi to ale rozhodně nebudou okrajové otázky.

Nový handicapový systém - 7.
Nový handicapový systém - 7.

03.12.2019 | V dnešním sedmém pokračování se podíváme na samotnou praktickou aplikaci Světového handicapového systému, která snad dobře objasní vše dříve uvedené.

Nový handicapový systém - 6.
Nový handicapový systém - 6.

21.11.2019 | Po posledním díle už víme, jak se nové handicapy budou počítat. Ale jak se budou z pohledu hráče chovat? Kdy sníží, kdy zvýší? A o kolik?...

Nový handicapový systém - 5.
Nový handicapový systém - 5.

13.11.2019 | V minulém díle jsme se začali zabývat novým WHS a vysvětlili si na něm prakticky to nejsložitější – jak se započítávají jednotlivé výsledky. Zbytek už je v podstatě triviální.

Nový handicapový systém - 4.
Nový handicapový systém - 4.

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Reklama
Banner