Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 2.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 2.

Dalibor Procházka, Středa 19. září 2018

V druhém dílu seriálu věnovanému novým pravidlům si nejprve představíme další strukturální a také jazykové a terminologické změny. Nakonec si představíme jednu zdánlivě drobnou, ale podstatnou změnu.

Tou viditelnou strukturální změnou je redukce počtu pravidel na 24. Jak se toho dosáhlo? Vypadlo snad něco? Tak trochu. Původní pravidla 33 a 34 spolu se souvisejícími dodatky byla přesunuta do publikace Činnost soutěžního výboru, protože z pohledu samotného hráče nemají žádný dopad na řešení konkrétních herních situací a mohou tak znamenat spíše matoucí nadstavbu.

To ale nestačí, kde je těch dalších osm pravidel? Jejich obsah se neztratil, spíše se díky kompletní reorganizaci rozpustil mezi jiná pravidla. Nová pravidla, stejně jako ta stávající, postupují od obecných věcí ke konkrétním, ale činí tak jiným, podle nás lepším způsobem.

V každé kapitole jsou navíc soustředěny všechny přímo související odkazy, takže v dané konkrétní situaci by nemělo být nutné zdlouhavě listovat a hledat, které další pravidlo je aplikovatelné – vše relevantní by mělo být na jednom místě. A když je to potřeba, je klidně zopakováno i to, co už bylo uvedeno jinde. I to je změna, které by měla přispět ke snadnějšímu porozumění pravidlům, protože, ruku na srdce, doposud byla pro správnou aplikaci často velmi důkladná znalost pravidel a hlavně toho, jak spolu navzájem interagují a které má v té které situaci přednost.

Jako příklad si můžeme vzít třeba nové Pravidlo 5 – „Hraní kola“, které se věnuje všem obecným aspektům golfového kola, tedy kdy kolo začíná a končí, co během kola hráč může a nemůže dělat, jak je to se zastavením a obnovením hry apod.

Spojuje tak vybrané body stávajících pravidel 6 (Hráč) a 7 (Cvičení). Obdobně nové pravidlo 6 – „Hraní jamky“ spojuje vybrané body stávajících pravidel 10 (Pořadí ve hře), 11 (Odpaliště), ale i 2 (Hra na jamky) nebo 3 (Hra na rány). Nebo nové pravidlo 10 – „Příprava a zahrání rány; rada a pomoc; Nosiči“ spojuje stávající pravidla 14 (udeření míče), 8 (Rada; Ukázání směru hry) a 6 (Hráč), takže už není třeba složitě hledat, jak je to s pomocí a trestem, když někdo stojí ve směru hry nebo naopak za hráčem.

Mezi strukturální změny lze ještě započítat to, že už do základního textu pravidel bylo zahrnuto řešení těch nejčastějších situací, kde doposud bylo potřeba pro konkrétní výklad použít knihu Rozhodnutí (Decisions). Pro ilustraci zmiňme v prvé řadě vysvětlení, jak aplikovat tresty, když hráč poruší více pravidel najednou, z těch jednodušších situací pak třeba řešení předčasného startu, benevolenci ve způsobech, jak lze darovat ránu, možnost v rámci úklidu hřiště odpálit míč zpátky na driving a jiné.

Méně strohý text, snaha o lepší srozumitelnost

I po jazykové a terminologické stránce je toho v nové edici mnoho nového. Vše bylo opět vedeno snahou o maximální srozumitelnost. Byly proto vynechány některé dnes už poněkud archaické termíny (týká se hlavně originálu, např. Through the Green) a celý text je méně strohý než stávající verze a má tak čtivější podobu.

To samozřejmě neznamená, že by se rezignovalo na přesnost – právě naopak! Všude tam, kde by co možná nejkratší formulace umožňovala nepochopení nebo chybný výklad, je vše detailně rozebráno. Celý text tím pochopitelně trochu nabobtnal, ale pokud to znamená, že tomu budou hráči lépe rozumět, pak je to jenom dobře!

Příklad konkrétní změny

 A teď už ta slíbená konkrétní změna. A co jiného rozebrat na začátek než odpaliště, kde každá jamka začíná? Předně si řekněme, že samotná definice odpaliště zůstala obsahově naprosto stejná, byť formulačně i zde došlo ke změnám. Odpaliště je stále určeno dvěma odpališťovými kameny a má tvar obdélníku o hloubce dvou délek hole. Jako vsuvku uveďme, že pojem „délka hole“ je nově exaktně definován jako délka nejdelší hole, kterou má hráč v bagu, vyjma patru. Typicky tak půjde o driver.

Ale zpět k odpališti. Změna je v tom, že doposud se jinak posuzovalo, když hráč jamku začínal, nebo se shodou okolností jeho míč ve hře odrazil zpět na odpaliště. V druhém případě se míč hrál, jak ležel, ale bylo třeba možno posunout odpališťové kameny. Nově je to jinak! KDYKOLI je míč na odpališti, ať už hráč začíná jamku, nebo se tam řízením osudu ocitne opakovaně, může míč zvednout, očistit a natýčkovat či položit kamkoli na odpaliště. Zase ale v takové situaci nejde hýbat odpališťovými kameny. Těmi tak lze pohnout, pouze pokud vadí v odehrání míče, který leží MIMO odpaliště.

Motivace této změny je relativně pochopitelná – odpaliště může být v dost žalostném stavu, takže zde míč snadno může skončit v ne příliš pěkné poloze (v řízku apod.). A dále se tím vyřeší celkem častá situace, kdy hráč míč mine a pak si přetýčkuje. Doposud by šlo o míč ve hře, což s sebou neslo (zbytečný) trest, nově to bude povoleno – míč, ač také ve hře, je stále na odpališti a tak ho lze libovolně přetýčkovat! Ovšem pozor – jde pouze a jen o hráčovo odpaliště na dané jamce, dalších odpališť se to netýká (protože ty jsou součástí pole).

Popravdě všem přeji, aby se jich zrovna tahle změna dotkla co možná nejméně, protože to není zrovna situace, do které by se hráč dostal dobrovolně. Ale když už, tak alespoň víte, že si budete moci ulehčit.

Předchozí publikovaný díl:

  1. Proč změny, přehled publikací
Datum: Středa 19. září 2018
Všechny články autora

Související články

Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu
Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu

07.11.2022 | Dnes bylo uvolněno znění nové edice Pravidel golfu, která vstoupí v platnost příští rok (2023). Tentokrát nejde o revoluční změny jako v posledním případě (2019), ale „jen“ o standardní změnovou edici, která se opakuje každé čtyři roky. I tak ale stojí za to si představit, na co se můžeme těšit.

Amatérem po 1. lednu 2022
Amatérem po 1. lednu 2022

12.11.2021 | Na konci října – po celosvětovém zveřejnění nové edice Pravidel amatérského statusu, která začnou platit od 1. ledna 2022 – jsme avizovali vydání druhého článku zabývajícího se konkrétními dopady všech přijatých změn na český golf. Tady je!...

Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022
Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022

26.10.2021 | V úterý 26. října byla publikována modernizovaná Pravidla amatérského statusu, kterými se golf globálně začne řídit od 1. ledna 2022. Pojďme si představit nejdůležitější změny.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...
Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...

27.02.2021 | Více než dva roky jsou v platnosti nová Pravidla golfu, jejichž znění lze čerpat jak z několika tuzemských tištěných publikací, tak také z elektronických médií včetně mobilní aplikace ČGF. Nově lze hledat pravidla v českém jazyce také v celosvětově využívané aplikaci R&A.

Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...
Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...

22.02.2021 | Právě dnes oba řídící orgány golfu ve světě – R&A a USGA – publikovaly návrh modernizovaných Pravidel amatérského statusu, která by v nové podobě měla platit od 1. ledna 2022. Pro někoho nezáživné čtení, pro jiného bestseller. Pravidla amatérského statusu však ovlivňují golfový život každého z nás.

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde