Česká golfová federace

Aktuality

Jak na WHS? Metodické pokyny

Jak na WHS? Metodické pokyny

Dalibor Procházka, Středa 8. července 2020

Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Reakce jsou různé – někdo nový systém vítá, druhý se lecčemu diví, většině je to ale nakonec jedno, hlavně že to počítá server, jako doposud. Ohledně samotných principů padá řada dotazů, na které se snažíme odpovídat, jak nejlépe to jde. Stejně jako u pravidel by ale bylo nejjednodušší, kdy si každý našel tu nedlouhou chvíli na přečtení alespoň Stručného průvodce (viz sekce DOKUMENTY – PRAVIDLA) – tam je vše důležité popsáno maximálně stručně a pochopitelně.

Jak už zmíněno, správnost výpočtů má na starosti server ČGF. S tím je spojeno i postupné dolaďování celého systému, odstraňování nalezených chybiček a vytváření doplňkových nástrojů pro to, aby práce se systémem byla jak komplexní, tak i co nejjednodušší.

Základním předpokladem pro to, aby výpočty byly správné, je ale potřeba správných a úplných dat. S tím pak souvisí vydané Metodické pokyny (viz sekce DOKUMENTY – OBECNÉ – DOKUMENTY STK) týkající se některých operací v rámci WHS.

  • Metodika přechodu EGA-WHS popisuje, jak byly spočítány výchozí hendikepy (resp. hendikepové indexy) pro začátek letošní sezóny na základě historicky evidovaných výsledků. Pro aktivní hráče je to již minulost, ale určitě se to ještě bude hodit každému, kdo se z jakýchkoli důvodů do turnajové hry ještě nezapojil a údiv nad rozdílným hendikepem od konce loňské sezóny ho teprve čeká.
  • Metodika získání prvního hendikepu popisuje, jakým způsobem by měl být přidělen a hlavně na server zanesen úvodní hendikep. Jde o to, že hendikep se opírá výhradně o evidované výsledky, takže jednorázové ruční nastavení (ať už hodnoty 54 nebo jiné) je platné maximálně do prvního odehraného kola. Ale i ten úvodní hendikep by správně měl být založen na nějakém doloženém výsledku, který je záhodno zapsat buď formou nesoutěžního výsledku (pokud jsou k dispozici detaily výsledku) nebo alespoň jako tzv. zahraniční výsledek (pokud jsou k dispozici jenom kumulované hodnoty za celé kolo). Systém sám pak na základě takto zapsaného výsledku spočítá odpovídající první hendikepový index, který v řadě případů bude nižší, než těch 54.
  • Metodika hlášení zahraničních výsledků popisuje, jakým způsobem by hráč měl svému domovskému klubu hlásit všechny své výsledky odehrané jinde, aby mohly být zaevidovány na server ČGF a zahrnuty tak do hendikepových výpočtů. Metodika detailně popisuje, jaké údaje je potřeba doložit. Nejdůležitější je pak dodávat své výsledky obratem a i průběžně, pokud je jich více za sebou. Každopádně za úplnost své hendikepové historie zodpovídá hráč – nenahlášení zahraničního výsledku je ve své podstatě porušením hendikepového řádu, ať už jde o výsledek dobrý nebo špatný. Tak tomu ostatně bylo i předtím, jen je to nyní, s ohledem na jiné principy výpočtu, ještě citlivější záležitost.
  • Metodika zápisu zahraničních výsledků je pak určena klubům a popisuje, jak hráči správně zapsat nahlášený zahraniční výsledek a vypočítat mu tak nový a správný hendikepový index.

Tolik aktuální metodické pokyny. I nadále se budeme snažit objasňovat a vysvětlovat vše spojené s WHS. Jak už ale zmíněno výše, všeobecné osvětě by nejvíc pomohla trocha toho samostudia. Tak se toho nebojte!

Datum: Středa 8. července 2020
Všechny články autora

Související články

Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...
Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...

17.03.2020 | Technický server ČGF je po odstávce, během které se uskutečnila migrace HCP (přepočet podle nových pravidel WHS) znovu v provozu. Přepočet handicapů byl tak dokončen.

Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr
Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...
Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Celosvětový handicapový systém - Seznámení s WHS ...
Celosvětový handicapový systém - Seznámení s WHS ...

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Celorepublikové jednání STK se uskutečnilo online
Celorepublikové jednání STK se uskutečnilo online

05.03.2022 | Podobu sezóny schválila celorepubliková schůze regionálních delegátů STK, která jednala v pátek prostřednictvím videokonference. V rámci Oficiálního kalendáře ČGF se uskuteční 56 turnajů, nejvýraznější novinkou je přeměna amatérské série CGAT na otevřenou COGT s profesionály a profesionálkami.

Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022
Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022

26.10.2021 | V úterý 26. října byla publikována modernizovaná Pravidla amatérského statusu, kterými se golf globálně začne řídit od 1. ledna 2022. Pojďme si představit nejdůležitější změny.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde