Česká golfová federace

Aktuality

Jak na WHS? Metodické pokyny

Jak na WHS? Metodické pokyny

Dalibor Procházka, Středa 8. července 2020

Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Reakce jsou různé – někdo nový systém vítá, druhý se lecčemu diví, většině je to ale nakonec jedno, hlavně že to počítá server, jako doposud. Ohledně samotných principů padá řada dotazů, na které se snažíme odpovídat, jak nejlépe to jde. Stejně jako u pravidel by ale bylo nejjednodušší, kdy si každý našel tu nedlouhou chvíli na přečtení alespoň Stručného průvodce (viz sekce DOKUMENTY – PRAVIDLA) – tam je vše důležité popsáno maximálně stručně a pochopitelně.

Jak už zmíněno, správnost výpočtů má na starosti server ČGF. S tím je spojeno i postupné dolaďování celého systému, odstraňování nalezených chybiček a vytváření doplňkových nástrojů pro to, aby práce se systémem byla jak komplexní, tak i co nejjednodušší.

Základním předpokladem pro to, aby výpočty byly správné, je ale potřeba správných a úplných dat. S tím pak souvisí vydané Metodické pokyny (viz sekce DOKUMENTY – OBECNÉ – DOKUMENTY STK) týkající se některých operací v rámci WHS.

  • Metodika přechodu EGA-WHS popisuje, jak byly spočítány výchozí hendikepy (resp. hendikepové indexy) pro začátek letošní sezóny na základě historicky evidovaných výsledků. Pro aktivní hráče je to již minulost, ale určitě se to ještě bude hodit každému, kdo se z jakýchkoli důvodů do turnajové hry ještě nezapojil a údiv nad rozdílným hendikepem od konce loňské sezóny ho teprve čeká.
  • Metodika získání prvního hendikepu popisuje, jakým způsobem by měl být přidělen a hlavně na server zanesen úvodní hendikep. Jde o to, že hendikep se opírá výhradně o evidované výsledky, takže jednorázové ruční nastavení (ať už hodnoty 54 nebo jiné) je platné maximálně do prvního odehraného kola. Ale i ten úvodní hendikep by správně měl být založen na nějakém doloženém výsledku, který je záhodno zapsat buď formou nesoutěžního výsledku (pokud jsou k dispozici detaily výsledku) nebo alespoň jako tzv. zahraniční výsledek (pokud jsou k dispozici jenom kumulované hodnoty za celé kolo). Systém sám pak na základě takto zapsaného výsledku spočítá odpovídající první hendikepový index, který v řadě případů bude nižší, než těch 54.
  • Metodika hlášení zahraničních výsledků popisuje, jakým způsobem by hráč měl svému domovskému klubu hlásit všechny své výsledky odehrané jinde, aby mohly být zaevidovány na server ČGF a zahrnuty tak do hendikepových výpočtů. Metodika detailně popisuje, jaké údaje je potřeba doložit. Nejdůležitější je pak dodávat své výsledky obratem a i průběžně, pokud je jich více za sebou. Každopádně za úplnost své hendikepové historie zodpovídá hráč – nenahlášení zahraničního výsledku je ve své podstatě porušením hendikepového řádu, ať už jde o výsledek dobrý nebo špatný. Tak tomu ostatně bylo i předtím, jen je to nyní, s ohledem na jiné principy výpočtu, ještě citlivější záležitost.
  • Metodika zápisu zahraničních výsledků je pak určena klubům a popisuje, jak hráči správně zapsat nahlášený zahraniční výsledek a vypočítat mu tak nový a správný hendikepový index.

Tolik aktuální metodické pokyny. I nadále se budeme snažit objasňovat a vysvětlovat vše spojené s WHS. Jak už ale zmíněno výše, všeobecné osvětě by nejvíc pomohla trocha toho samostudia. Tak se toho nebojte!

Datum: Středa 8. července 2020
Všechny články autora

Související články

Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...
Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...

17.03.2020 | Technický server ČGF je po odstávce, během které se uskutečnila migrace HCP (přepočet podle nových pravidel WHS) znovu v provozu. Přepočet handicapů byl tak dokončen.

WHS – kdy budeme mít nový handicap?
WHS – kdy budeme mít nový handicap?

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Nový handicapový systém - 9.
Nový handicapový systém - 9.

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Nový handicapový systém - 4.
Nový handicapový systém - 4.

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Turnajová sezóna ČGF začala seminářem v Hostivaři
Turnajová sezóna ČGF začala seminářem v Hostivaři

11.06.2020 | S téměř tříměsíčním zpožděním kvůli onemocnění COVID-19 se ve středu 10. června v Hostivaři sešli ředitelé a hlavní rozhodčí turnajů a soutěží ČGF, aby si takzvaně „sladili noty“ před zahájením letošní zkrácené sezóny.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Jak na handicapy v době pandemie?
Jak na handicapy v době pandemie?

08.04.2020 | V souvislosti s otevřením hřišť - byť zatím s omezeními – v situaci, kdy nadále přetrvává epidemická situace v době onemocnění COVID-19, se množí dotazy na zajištění bezpečného průběhu hry za dodržená Pravidel Golfu a Pravidel pro hendikepy.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP