Česká golfová federace

Aktuality

Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu

Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu

Dalibor Procházka, Pondělí 7. listopadu 2022

Dnes bylo uvolněno znění nové edice Pravidel golfu, která vstoupí v platnost příští rok (2023). Tentokrát nejde o revoluční změny jako v posledním případě (2019), ale „jen“ o standardní změnovou edici, která se opakuje každé čtyři roky. I tak ale stojí za to si představit, na co se můžeme těšit.

Jako vždy jde změny rozdělit do několika kategorií. Gendrově neutrální jazyková úprava anglické verze se s ohledem na rozdílnou strukturu jazyka v té české nijak neprojeví. Strukturální změna, kterou je začlenění pravidel pro golfisty s tělesným postižením jako nové Pravidlo č. 25, samozřejmě ano. Všech se nás ale dotknou změny faktické dotýkající se situací a postupů.

Jako první lze zmínit různá upřesnění a vzorová místní pravidla, která byla za poslední roky přidána a osvědčila se – ta byla v té či oné podobě kodifikována přímo do nové verze. Jde o:

  • Stávající vzorové místní pravidlo G-9 (Pravidlo 4.1a(2)) – hráč bude moci vyměnit poškozenou hůl, jestliže k poškození došlo „normální“ cestou (nikoli např. ve vzteku); Jde vlastně o návrat k dlouholeté dikci předchozí verze pravidel.
  • Stávající vzorové místní pravidlo D-7 (Pravidlo 11.1b) – jestliže míč po úderu na jamkovišti zasáhne hmyz, hráče nebo hůl, kterou hráč hrál, není to trestné a míč se hraje, jak leží.
  • Stávající vzorové místní pravidlo E-12 (Pravidlo 14.3b a všechna pravidla nabízecí úlevu po spojnici) – komplexně jiné řešení úlevy po spojnici, kdy míč musí nově (ale vlastně i historicky dle předchozí verze!) být spuštěn přímo na spojnici, ale může se odkutálet do jedné délky hole libovolným směrem (i dopředu)

Z dalších si zaslouží zmínku:

  • Změna Pravidla 1.3c(4) – Vyjasnění výkladu a jednodušší rozhodování, kdy má být v případě porušení více pravidel uplatněn násobný trest (většinou bude aplikován pouze jeden).
  • Změna Pravidla 3.3b(4) – Hráč nebude nově zodpovědný za uvedení svého hendikepu na výsledkovém lístku (ani za jeho případnou aplikaci), to vše bude zodpovědnost Soutěžního výboru (určitě vítaná změna s ohledem na to, že výsledky a hendikepy jsou dnes povětšinou zpracovávány počítačově a centrálně). Ovšem pozor – na druhou stranu je zase příslušným výkladem (3.3b(4)/1) stanoveno, že pokud si je hráč vědom, že Soutěžní výbor udělal nějakou technickou chybu (např. mu započítal nesprávný hendikep), a neupozorní na to, bude diskvalifikován.
  • Změna Pravidla 6.3b(3) – trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče je z všeobecného trestu snížen na pouhou jednu trestnou ránu.
  • Změna Pravidla 9.3 – nová Výjimka stanovuje, že jestliže míčem, který byl úspěšně spuštěn, umístěn nebo vrácen, následně pohnou přírodní síly (tj. voda, vítr nebo gravitace), a míč se zastaví v jiné části hřiště (např. se z pole zakutálí do bankru) nebo dokonce mimo hřiště, pak se míč musí beztrestně vrátit na původní místo (určitě vítaná změna při místně pozičně obtížných úlevách).
  • Změna Pravidla 10.2b – celé pravidlo týkající se pomoci v rámci rány či přípravy na ni bylo upraveno tak, aby bylo výkladově jednodušší a zřejmější (týká se to mj. postavení nosiče za hráčem v prodloužení linie, ale i dalších možné pomoci).
  • Změna Pravidla 21.1b a 21.3c – vybrané tresty (příliš mnoho holí, čas startu, nepřípustné zdržování hry) se při Stablefordu (a hře proti Par/Bogey) již nebudou aplikovat odečtením bodů od celkového výsledku, ale stejně jako při hře běžné hře na rány přímo v rámci dané jamky.
  • Změna více pravidel týkající se situace, kdy se rána ruší a opakuje (např. 11.1b nebo vzorové místní pravidlo pro trefení elektrických drátů) – jestliže hráč ránu nezruší, pak se tato počítá a hráč obdrží všeobecný trest, ale neposuzuje se to jako hra z nesprávného místa, takže hráči v takové situaci již nehrozí diskvalifikace.

Tolik úvodní ochutnávka. Změn je samozřejmě více a všem se budeme postupně podrobněji věnovat. Kompletní české znění nové edice by pak mělo být k dispozici během listopadu.

Datum: Pondělí 7. listopadu 2022
Všechny články autora

Související články

Amatérem po 1. lednu 2022
Amatérem po 1. lednu 2022

12.11.2021 | Na konci října – po celosvětovém zveřejnění nové edice Pravidel amatérského statusu, která začnou platit od 1. ledna 2022 – jsme avizovali vydání druhého článku zabývajícího se konkrétními dopady všech přijatých změn na český golf. Tady je!...

Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022
Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022

26.10.2021 | V úterý 26. října byla publikována modernizovaná Pravidla amatérského statusu, kterými se golf globálně začne řídit od 1. ledna 2022. Pojďme si představit nejdůležitější změny.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...
Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...

27.02.2021 | Více než dva roky jsou v platnosti nová Pravidla golfu, jejichž znění lze čerpat jak z několika tuzemských tištěných publikací, tak také z elektronických médií včetně mobilní aplikace ČGF. Nově lze hledat pravidla v českém jazyce také v celosvětově využívané aplikaci R&A.

Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...
Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...

22.02.2021 | Právě dnes oba řídící orgány golfu ve světě – R&A a USGA – publikovaly návrh modernizovaných Pravidel amatérského statusu, která by v nové podobě měla platit od 1. ledna 2022. Pro někoho nezáživné čtení, pro jiného bestseller. Pravidla amatérského statusu však ovlivňují golfový život každého z nás.

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Jak na handicapy v době pandemie?
Jak na handicapy v době pandemie?

08.04.2020 | V souvislosti s otevřením hřišť - byť zatím s omezeními – v situaci, kdy nadále přetrvává epidemická situace v době onemocnění COVID-19, se množí dotazy na zajištění bezpečného průběhu hry za dodržená Pravidel Golfu a Pravidel pro hendikepy.

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde