Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 7.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 7.

Dalibor Procházka, Středa 24. října 2018

V sedmém díle seriálu se budeme věnovat nepříjemné oblasti – oblasti mimo hřiště resp. autu, a také s tím spojeného hledání míče a pojmů ztraceného či provizorního míče.

Míč se hraje, jak leží. To je základní golfová mantra. Ale abychom tak mohli učinit, musíme míč napřed najít. Ano, existují situace, kdy můžeme pokračovat, aniž bychom původní míč našli, ale ty jsou poměrně specifické – je známo nebo prakticky jisto, že míč je ztracen v trestné oblasti nebo abnormálním stavu hřiště nebo s ním někdo pohnul (třeba, že ho sebral okolojdoucí turista). To ale nastává výjimečně (tedy bohužel až na tu trestnou oblast, kde je to zase naprosto normální).

Takže jsme zahráli někam, kde je to nepřehledné a náš míč nevidíme. Co můžeme podnikat? Současná pravidla byla v tomto směru poměrně specifická, nová edice je na tom velice podobně – mohu přesouvat vodu, písek a volné předměty, rozhrnovat a ohýbat rostoucí rostliny a dokonce je případně i zlomit. Celkově se ale vše vymezuje pojmy „řádné hledání“ a „rozumné kroky“.

Jak tomu rozumět? Většinou to přirozeně vyplyne ze situace, ale popišme si modelový příklad: Když míč skončí někde v hustém podrostu z kopřiv, můžu ten podrost rozhrnovat, prohlížet i procházet (to jsou ty rozumné kroky), nemůžu už ale vzít hůl a všechny ty kopřivy pokosit jako kosou, ani nemůžu celou oblast kompletně zdupat. To už by nebylo řádné hledání. A pokud bych ve finále svůj míč našel - ale přitom si předchozími akcemi nad rámec řádného hledání vylepšil polohu míče, prostor zamýšleného postoje a švihu nebo směru hry - pak obdržím všeobecný trest (dvě trestné rány nebo ztráta jamky).

Nezřídka se stane, že při hledání míče do něj někdo kopne nebo na něj šlápne. To je dobrá zpráva s ohledem na nalezení míče, horší je, že se přitom s míčem (většinou) pohne. I to nebyl problém, pokud to učinil někdo jiný než hráč – ten byl za takové pohnutí míče trestán. A to je první dobrá zpráva: Tento trest již v nové edici vůbec není! Takže i hráč může hledat „naplno“, samozřejmě stále v duchu výše zmíněného řádného hledání. V každém případě se míč, se kterým někdo pohnul, vrací na původní místo.

A tady přichází druhá dobrá zpráva: Protože zjevně dotyčný míč před jeho posunutím neviděl, neznal ani jeho polohu, takže de facto nebylo míč kam vracet. Místo se muselo odhadnout a míč na takto odhadnuté místo spustit. To nemuselo, zejména v hlubokém roughu, dopadnou nijak dobře. Nově se i v takovém případě míč na odhadnuté místo umisťuje! Samozřejmě to neznamená, že si ho hráč umístí na nějakou šošolku, ale alespoň mu míč nezapadne nikam extrémně hluboko. Obdobně se postupuje, když přitom dojde i ke změně samotné polohy míče.

Po dobrých zprávách přichází ale jedna špatná: Na hledání míče má hráč nově pouze tři minuty místo současných pěti. Toto opatření má sloužit ke zrychlení hry (samozřejmě pouze pokud bude důsledně dodržováno). Čas začíná běžet od okamžiku, kdy míč začne hledat sám hráč nebo jeho nosič, případě partner či jeho nosič. Ovšem tři minuty uběhnou, ani nemrknete. O to víc získává na důležitosti sledování míče až do konce a určení té správné oblasti, kde by míč mohl být, protože když začnete hledat jinde, už se zpravidla nestihnete přesunout jinam.

Zkrácený limit hledání nutně povede ke zvýšené četnosti ztracených míčů. Proto by hráč měl zahrát provizorní míč opravdu kdykoli si není jist, zda svůj míč dokáže najít (jinde než v trestném území). Náležitosti ohledně provizorního míče se změnily jenom lehce – stále je potřeba provizorní míč jako takový nahlásit, jinak se jedná o novou ránu. Ovšem nově mohu provizorní míč zahrát kdykoli předtím, než se můj míč stane ztraceným, takže třeba i poté, co jsem po krátké obhlídce usoudil, že tady opravdu svůj míč snad ani nechci najít. Na druhou stranu stihnout to všechno do těch tří minut půjde jen těžko a navíc takto by provizorní míč ani neplnil svůj účel, kterým je úspora času. Provizorní míč je proto žádoucí zahrát ihned. Samozřejmě s ním lze hrát dál až tam, kde asi leží původní míč.

A tady je druhá změna: Pokud jste odehráli provizorní míč i z tohoto místa, stal se míčem ve hře. Nově se tak stane, jenom když provizorní míč zahrajete z místa bližšího jamce než je předpokládaná poloha původního míče. Pro lepší představu další modelová situace. První míč zahraju doprava do lesa, provizorní pak doleva na fairway. Napřed ale pomáhám hledat kolegovi v levém lese a pak, abych případně nemusel chodit tam a zpátky, ještě jednou odehraju svůj provizorní míč a teprve pak jdu doprava hledat svůj původní míč, který stále ještě můžu najít a hrát. Opět je cílem zrychlení hry.

A jak že to bude s tím dropováním autu, o kterém skoro všichni mluví? V základní variantě pravidel – nijak! V případě ztraceného míče nebo míče v autu má hráč jedinou možnost, opakovat ránu z předchozího místa. Lze ale přijmout místní pravidlo, které v podstatě jenom kodifikuje celkem běžnou praxi z běžné volné hry: „Hele, nenašli jsme ho, tak já si ho tady hodím, přeci se nebudu vracet.“

V rámci daného místního pravidla můžu spustit míč dokonce až na fairwayi na úrovni předpokládané polohy ztraceného míče nebo místa posledního přechodu hranic hřiště, v obou případech ovšem se dvěma trestnými ranami. Toto místní pravidlo lze také vymezit třeba jen pro vybranou jamku či oblast.

Pravidlo bych označil za do určité míry kontroverzní (kdyby jen v porovnání s možnostmi, jaké má hráč, když svůj míč sice najde, ale nehratelný hluboko v lese, nebo tím, že degraduje institut provizorního míče). Ani nelze očekávat, že by se dočkalo masového nasazení, rozhodně ne na turnajích alespoň určité sportovní úrovně – třeba ČGF ho ve svých soutěžích zcela jistě implementovat nebude. Ale v rámci přátelské hry nebo firemního turnaje na pohodu – proč ne?

Předchozí publikované díly:

  1. Proč změny, přehled publikací
  2. Struktura, jazyk a terminologie
  3. Nové a změněné pojmy
  4. Jamkoviště
  5. Bunker
  6. Trestné oblasti
Datum: Středa 24. října 2018
Všechny články autora

Související články

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Jak na handicapy v době pandemie?
Jak na handicapy v době pandemie?

08.04.2020 | V souvislosti s otevřením hřišť - byť zatím s omezeními – v situaci, kdy nadále přetrvává epidemická situace v době onemocnění COVID-19, se množí dotazy na zajištění bezpečného průběhu hry za dodržená Pravidel Golfu a Pravidel pro hendikepy.

Jak ovlivnil přechod na WHS handicap u nejlepších ...
Jak ovlivnil přechod na WHS handicap u nejlepších ...

19.03.2020 | Zatímco rekreační golfisté po přechodu ČGF na nový handicapový systém vesměs zjistili, že svůj handicap zhoršili, u předních českých amatérů se stal pravý opak. Nejlepší WHS handicap z amatérských hráčů registrovaných v rámci ČGF má nyní reprezentantka Sára Kousková (+5,9).

Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...
Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...

17.03.2020 | Technický server ČGF je po odstávce, během které se uskutečnila migrace HCP (přepočet podle nových pravidel WHS) znovu v provozu. Přepočet handicapů byl tak dokončen.

Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr
Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...
Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP