Česká golfová federace

Aktuality

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 8.

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 – 8.

Dalibor Procházka, Středa 31. října 2018

V osmém díle seriálu se budeme věnovat oblasti, která rovněž stojí za významné připomenutí: jde o beztrestné úlevy při překážení.

Ve stávajících pravidlech najdeme beztrestnou úlevu, kterou hráč řeší spuštěním míče na nějaké jiné místo, ve třech instancích 24-2 (Nepohyblivá závada), 25-1 (Půda v abnormálním stavu) a 25-3 (Nesprávné jamkoviště). V prvních dvou případech je postup úlevy naprosto shodný, pravidla se liší jenom tím, co hráči překáží. Proto je celkem logické, že tato dvě pravidla byla sloučena v jedno (16-1) díky nově zavedenému pojmu abnormálního stavu hřiště, který zahrnuje jak nepohyblivé závady, tak díry po zvířeti, půdu v opravě a náhodnou vodu.

Již tady lze zaznamenat první změnu – z definice „díra po zvířeti“ totiž zmizelo současné adjektivum norující! Nebude tedy již potřeba se hádat, jestli danou díru vyhrabal králík nebo pes – pravidlo platí pro každou díru po jakémkoli zvířeti a samozřejmě nadále zahrnuje i cestičky mezi takovými dírami a hromádky zeminy z takové díry vyhrabané (např. krtince).

Jako překážení podle tohoto pravidla se pak bere, když se míč dotýká abnormálního stavu hřiště, nebo když tento hráči překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu. Pouze na jamkovišti pak abnormální stav hřiště překáží, i pokud je ve směru hry. Stejně jako doposud je pak taková beztrestná úleva možná všude na hřišti vyjma v trestné oblasti (stávající vodní překážky) a jen pokud hráči primárně nevadí něco jiného (pokud je míč nehratelný, protože je zapadlý mezi kořeny, úlevu od krtince nelze nárokovat) a pokud hráčův proklamovaný úmysl (volba hole, postoj, způsob švihu, směr hry) je v dané situaci smysluplný (pokud je míč v hlubokém rafu a na jeho vyhrání je zjevně potřeba vedžka či podobná hůl, nelze nárokovat překážení v nápřahu driverem). Vše tedy jako doposud.

Drobná změna se ale týká úlevy samotné. Stávající pojem nejbližšího místa úlevy byl totiž upřesněn na nejbližší místo úplné úlevy, když je explicitně vypíchnuta podmínka, že hráč musí využít úplnou úlevu, pokud je možná, i kdyby to ve finále znamenalo méně výhodnou polohu (při úlevě od cesty si nelze dropnout hned vedle na posekaný pás trávy, kde by cesta stále hráči vadila v postoji, ale je potřeba jít dál do vyššího rafu).

Postup při úlevě zůstal stejný – v poli a bankru se míč spustí do oblasti úlevy o velikosti jedné hole od nejbližšího místa úplné úlevy, ne blíže jamce a ve stejné oblasti hřiště (pole/bankr), v případě jamkoviště se míč umístí přímo na nejbližší místo úplné úlevy, které může být na jamkovišti nebo v poli.

Nově pak pravidla zavádí definovaný pojem místa maximální možné úlevy. Jde o to, že v některých případech nemusí být proklamovaná úplná úleva vůbec možná. Typicky v bankru (třeba když je celý zatopen), kde je hráč s beztrestnou úlevou omezen na daný bankr, ale nově také na jamkovišti (třeba když je tam tolik louží, že prostě nějaká vždy bude vadit ve směru hry). Pak si hráč může zvolit zmíněné místo maximální možné úlevy (podle vlastního uvážení, co mu bude víc vyhovovat), samozřejmě ne blíže jamce a s omezením na bankr resp. jamkoviště a pole, a míč na takové místo spustit (v bankru) nebo umístit (při úlevě na jamkovišti).

Stejně jako doposud má pak hráč v bankru navíc možnost využít úlevy s jednou trestnou ranou mimo bankr, a to dozadu po spojnici jamky a původní polohy míče, bez omezení, jak daleko za bankr může jít. Pro úplnost – tuto možnost má hráč vždy, i kdyby byla možná úplná úleva v rámci bankru.

Procesně naprosto stejnou úlevu pak nová pravidla zavádí i pro situaci, kterou doposud řešila pouze Rozhodnutí (Decisions). Jde o nebezpečnou zvířecí situaci, kdy by se hráč odehráním míče z dané polohy vystavoval fyzickému nebezpečí (třeba když míč leží vedle vosího hnízda, uprostřed klubka zmijí nebo kousek od odpočívajícího aligátora). V takovém případě je úleva možná všude, a to dokonce i v trestné oblasti, tam ovšem za omezující podmínky, že úleva proběhne v dané trestné oblasti – alternativně může hráč využít standardní úlevu pro trestnou oblast.

Rozhodně stojí za to si připomenout, že uvedené úlevy jsou sice nárokové, ale nepovinné. Pravidla nezaručují, že oblast úlevy hráči nabídne pěknou či vůbec hratelnou pozici. Někdy tak může být lepší míč odehrát i přes existující překážení. Ale to je čistě na volbě hráče.

Někdy ale může být podobná (procedurálně shodná) úleva povinná, což se týká případů ochrany – třeba mladých stromků (viz místní pravidlo), čerstvě vybudovaného a osetého jamkoviště (definovaného jako oblast se zákazem hry) nebo nesprávného jamkoviště (které je, možná trochu nelogicky, nově řešeno jiným, byť procesně stejným pravidlem 13-1f).

A právě tady dochází k poslední změně, kterou si dnes uvedeme. Doposud totiž nesprávné jamkoviště překáželo pouze v poloze či prostoru švihu (tedy když hrozilo přímé poškození holí). Nově je i toto překážení definováno standardně, tedy včetně překážení v postoji (ono když se hráč na grýnu při švihu protočil, mohl ho docela snadno poškodit také). Kromě zvýšené ochrany takového jamkoviště je to výhodné i z hlediska jednotného přístupu, kdy se překážení čehokoli vyhodnocuje stejně. Což je určitě pro hráče jednodušší.

Předchozí publikované díly:

  1. Proč změny, přehled publikací
  2. Struktura, jazyk a terminologie
  3. Nové a změněné pojmy
  4. Jamkoviště
  5. Bunker
  6. Trestné oblasti
  7. Aut, ztracený a provizorní míč
Datum: Středa 31. října 2018
Všechny články autora

Související články

WHS – kdy budeme mít nový handicap?
WHS – kdy budeme mít nový handicap?

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Nový handicapový systém - 9.
Nový handicapový systém - 9.

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Nový handicapový systém - 8.
Nový handicapový systém - 8.

12.12.2019 | Hlavní principy výpočtu nového handicapu už známe, dnes se podíváme na některé další aspekty WHS. S ohledem na zažitou golfovou praxi to ale rozhodně nebudou okrajové otázky.

Nový handicapový systém - 7.
Nový handicapový systém - 7.

03.12.2019 | V dnešním sedmém pokračování se podíváme na samotnou praktickou aplikaci Světového handicapového systému, která snad dobře objasní vše dříve uvedené.

Nový handicapový systém - 6.
Nový handicapový systém - 6.

21.11.2019 | Po posledním díle už víme, jak se nové handicapy budou počítat. Ale jak se budou z pohledu hráče chovat? Kdy sníží, kdy zvýší? A o kolik?...

Nový handicapový systém - 5.
Nový handicapový systém - 5.

13.11.2019 | V minulém díle jsme se začali zabývat novým WHS a vysvětlili si na něm prakticky to nejsložitější – jak se započítávají jednotlivé výsledky. Zbytek už je v podstatě triviální.

Nový handicapový systém - 4.
Nový handicapový systém - 4.

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Reklama
Banner