Česká golfová federace

Aktuality

Celosvětový handicapový systém - WHS a různé herní formáty

Celosvětový handicapový systém - WHS a různé herní formáty

Dalibor Procházka, Čtvrtek 12. prosince 2019

Hlavní principy výpočtu nového handicapu už známe, dnes se podíváme na některé další aspekty WHS. S ohledem na zažitou golfovou praxi to ale rozhodně nebudou okrajové otázky.

Začneme něčím jednoduchým – jaká kola se budou započítávat? Tady se naštěstí nedočkáme žádných omezení, spíš právě naopak. Stejně jako dnes bude možno kromě turnajových/soutěžních kol hrát i tzv. nesoutěžní výsledky. S ohledem na zažitou praxi přitom zůstává v platnosti požadavek na registraci před hrou.

Stejně tak bude možno započítat řadu různých herních formátů – kromě standardní hry na rány a Stablefordu i relativně nový formát Maximální skóre (hra na rány, kde maximální skóre každé jamky je nějakým způsobem omezeno, přičemž takové skóre se započítá i v případě nedohrání jamky) nebo proti Par/Bogey (vlastně taková jamkovka proti hřišti, formát u nás není příliš populární). A samozřejmě zůstává možnost kromě klasických 18 jamek odehrát jenom 9. A nejenom, ale o tom později.

Změní se tak v tomto ohledu vůbec něco? Ano! Jelikož již nebudou handicapové kategorie (všem se měří stejným metrem), znamená to, že nesoutěžní výsledky i výsledky na 9 jamek budou handicapově přípustné výsledky pro všechny – včetně nejnižších handicapů.

Se zánikem handicapových pak kategorií souvisí změny, které se naopak dotknou handicapů 36 a vyšších. I pro ně totiž budou platit ta samá pravidla, co pro ostatní hráče. Nejenom že se handicapy až do 54 budou udávat jako desetinné číslo, ale hlavně výpočet se i v tomto rozsahu bude chovat standardně. Jinými slovy i tady se budou handicapy pohybovat jak dolů, tak i nahoru, takže už žádná trvalá ochrana proti zvyšování!

Stejně tak se i pro tyto handicapy sjednocuje vzorec pro výpočet plného hracího handicapu ( CR – PAR ) + Handicapový index * SR / 113. Doposud tento vzorec končil u handicapu 36 a vyšší handicapy pak dostávaly navíc (nebo méně o) tolik ran, kolik jich dostal handicap 36. Jelikož většina našich hřišť má SR větší než 113, znamená to, že tyto handicapy budou do budoucna dostávat ještě více ran k dobru. Což na druhou stranu nutně povede k tomu, že budou snadněji snižovat.

Možná pro někoho rozčarováním bude, že už nebude možné hrát turnaje „pouze pro snižování“. Buď prostě jsou splněny handicapové podmínky, a pak se výsledky započítají všem, nebo nejsou, a pak se nezapočítají nikomu. Je to proto, že zatímco dnes můžeme výsledek označit za „špatný“, když vyjde pod ochrannou zónou, ale do budoucna nebude vlastně možné určit, zda jde o špatný nebo dobrý výsledek. I zdánlivě „špatný“ výsledek se totiž může dostat do té výběrové osmičky, ať už hned, nebo v budoucnu (neboli ze zpětného pohledu bude vlastně ještě pořád docela „dobrý“).

Ale zpátky k závěrečné doušce z prvního odstavce. I EGA handicapový systém nějakým způsobem pamatoval na nedokončená kola nebo diskvalifikace, ale WHS v tom jde mnohem dál a jasně předepisuje metodiku pro zpracování takových výsledků. Samozřejmě za předpokladu, že je k dispozici skórkarta s dostupnými jamkovými výsledky. I turnajově neuznatelný výsledek tak bude možno započítat pro handicapové účely.

Jako příklad může sloužit diskvalifikace z důvodu nesprávného jamkového výsledku (započítá se výsledek po opravě) nebo nepodepsané skórkarty (započítá se odevzdaný výsledek), případně nedokončené kolo, třeba kvůli bouřce nebo tmě. Za neodehrané jamky se hráči pro handicapový výpočet započte netto par (resp. 2 Stablefordové body), přičemž pokud takových jamek bude víc než 4, pak na první takové jamce o ránu víc (po bod méně).

Ve stejném duchu se pak budou započítávat i výsledky na 9 jamek, které ovšem musí být odehrány kompletně – výsledek bude expandován na výsledek odpovídající 18 jamkám započtením netto parů a jednoho netto bogey (resp. připočtením 17 bodů). To vypadá jako určité malé zostření oproti stávajícímu dopočítání 18 bodů, ale plně to odpovídá novému způsobu výpočtu a také uvedenému zpracování nekompletních výsledků. A ano, svým způsobem to otevírá možnost cíleně hrát na úpravu handicapu kola na jiný počet jamek. To určitě uvítají některé stávající areály s 12 jamkami.

Pokud ovšem hráč výsledek vůbec neodevzdá (tzv. No Return neboli NR) nebo odehraných jamek bude méně, než je potřebné minimum, nezapočítá se mu nic. Žádné paušální zvýšení o desetinku. Pokud ale výsledek neodevzdá s cílem manipulovat resp. ochránit svůj handicap (ať už ve smyslu udržení nízkého nebo naopak vysokého handicapu), přichází na scénu jeho handicapová autorita, která mu namísto toho může zapsat tzv. trestný výsledek a tím mu handicap upravit tak, aby byl více v souladu s realitou. Jasně, jedno NR se může stát, ale pokud takových bude mít hráč více, měla by jeho handicapová autorita určitě zasáhnout.

Jak se proto chovat, když už musíte nebo jenom chcete skrečovat? Vždycky to nahlaste soutěžnímu výboru včetně udání důvodu a také odevzdejte svou skórkartu s do té doby uhranými zapsanými jamkovými výsledky. Jinak se vystavíte podezření handicapové manipulace, obzvlášť se tak stane opakovaně.

Poslední, co nás čeká, je PCC = Playing Conditions Calculation alias vyhodnocení herních podmínek. Je to obdoba současného CBA (a dřívějšího CSA), kdy se systém snaží na základě dosažených výsledků odhadnout obtížnost aktuálních herních podmínek. Pokud jsou výsledky výrazně za statistickým očekáváním, vyhodnotí se podmínky jako nestandardně obtížné a norma hřiště (CR) se upraví nahoru o 1 až 3 rány, naopak v případě všeobecné převahy nadstandardních výsledků dojde ke snížení normy o jednu ránu. To se pak ve finále promítne do výsledné přepočtené odchylky.

Systém je ale poměrně robustní, takže stejně jako v současnosti vyjde v drtivé většině případů PCC = 0. Tím spíše, že nové handicapy by měly lépe odrážet aktuální výkonnost hráčů. Určitou odlišností je, že PCC se počítá pro hřiště a den (výsledky všech hráčů ze všech her daný den na daném hřišti), nikoli jen pro oddělené turnajové kolo.

Jak to všechno bude fungovat v praxi? To ukáže jedině čas.

Všechny díly seriálu Nový handicapový systém

Datum: Čtvrtek 12. prosince 2019
Všechny články autora

Související články

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...
Přepočet handicapů byl dokončen, technický server ...

17.03.2020 | Technický server ČGF je po odstávce, během které se uskutečnila migrace HCP (přepočet podle nových pravidel WHS) znovu v provozu. Přepočet handicapů byl tak dokončen.

Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr
Celosvětový handicapový systém - Shrnutí na závěr

06.02.2020 | ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat?...

Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...
Celosvětový handicapový systém - Stručný průvodce ...

01.01.2020 | Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Vypsány další termíny kurzů rozhodčích
Vypsány další termíny kurzů rozhodčích

18.12.2019 | S ohledem na nutnost přeškolit drtivou většinu stávajících rozhodčích do začátku sezóny 2020 se první kurzy pro rozhodčí uskutečnily už v listopadu a prosinci, další termíny byly vypsány pro začátek roku.

Celosvětový handicapový systém - Seznámení s WHS ...
Celosvětový handicapový systém - Seznámení s WHS ...

08.11.2019 | V prvních dílech jsme se zabývali obecnými otázkami a historií, je čas přikročit k samotnému představení nového handicapového systému. Takže – jaký vlastně bude?...

Kurz maršálů golfových resortů se uskuteční v dubnu
Kurz maršálů golfových resortů se uskuteční v dubnu

05.02.2018 | Jedenáctý kurz dovedností a znalostí golfového maršála uspořádá Česká asociace golfových maršálů ve dnech 4. - 5. dubna 2018 v Golf & Ski Resortu Kořenec.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP