Česká golfová federace

Aktuality

Pesticidy a sport - Právní komise ČGF připravila připomínky k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Pesticidy a sport - Právní komise ČGF připravila připomínky k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

redakce, Čtvrtek 22. září 2022

Evropská komise připravila zcela novou legislativu ve věci ochrany rostlin, která má zásadní ambici ve snížení používání chemických látek k ochraně rostlin na území Evropské unie. Ta však vede k zásadním a mnohdy fatálním komplikacím z hlediska údržby golfových hřišť.

Legislativa má mít formu Nařízení, tedy právně závazného a účinného ve všech členských státech. Jedná se o „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a změně nařízení (EU) 2021/2115 - COM (2022) 305“.

Ve vztahu ke golfu je navrhované nařízení zásadní v tom směru, že zatímco na zemědělských půdách nařizuje postupné snižování aplikace pesticidů o 50%, v tzv. citlivých oblastech zakazuje používání chemických látek k ochraně rostlin úplně, přičemž v definici citlivých oblastí jsou uvedena i sportoviště.

Toto by ve svém důsledku vedlo k zásadním a mnohdy fatálním komplikacím z hlediska snah provozovatelů golfových hřišť udržovat je v potřebné kondici.

Právní komise ČGF z pověření výboru ČGF připravila materiál, který je ve smyslu legislativního procesu EU připomínkami a tyto připomínky byly řádně zprocesovány a doručeny Evropské komisi.

Tuto iniciativu ČGF zkoordinovala s Ministerstvem zemědělství ČR a v rámci sportovního prostředí ČR s NSA, ČUS, a dalšími sportovními svazy tzv. „zelených sportů“. Ostatní sportovní svazy (Fotbalová asociace ČR, Česká baseballová asociace, Česká softballová asociace, Česká asociace amerického fotbalu, Česká rugbyová unie, ...) a ČUS, se k ČGF připojily a totožné připomínky taktéž uplatnily v rámci legislativního procesu vůči Evropské komisi.

Připomínky na návrhu Evropské komise

Autor: redakce 
Datum: Čtvrtek 22. září 2022
Všechny články autora
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde