Česká golfová federace

Studijní materiály

V hlavní roli kondice

V hlavní roli kondice

Proč je na golfu důležitá kondice? Co jsou to limitující faktory sportovního výkonu? A jak je můžeme testovat? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v prvním dílu seriálu, který pro vás připravil kondiční trenér České golfové federace Milan Mojžíš.

 

Proč je na golfu důležitá kondice?

Po dlouhou dobu byl golf považován za převážně technický a dovednostní sport (často byl a je zařazován mezi sporty senzomotorické s převahou koordinace oko-ruka) bez výrazné kondiční složky. Atletičtí hráči jako Gary Player byli mezi špičkovými golfisty spíše výjimkou.

Chápání golfu a kondiční přípravy výrazně změnil až Tiger Woods, jehož mnoholetá dominance byla založena i na špičkové kondici. V dnešní době se na všech vrcholných soutěžích pohybují golfisté – atleti, kteří by se se svými kondičními parametry neztratili ani mezi jinými vrcholovými sportovci.

V současné době je tedy stále více kladen důraz na perfektní kondiční připravenost a právě kondiční parametry mohou v neustále vyšší konkurenci mezi hráči rozhodovat o tom, zda bude hráč konkurenceschopný i na mezinárodní úrovni.

 

Česká golfová federace a testování kondice

Jednou z velkých změn roku 2015 v systému ČGF bylo začlenění kondičních soustředění Národní tréninkové skupiny (NTS) a později i Regionálních tréninkových center (RTC) v Nymburku. Další novinkou bylo zařazení testování hráčů během kondičních soustředění.

První testování proběhlo v prosinci 2015 a testy budou probíhat každý rok. Výsledky testování budou jedním z rozhodujících kritérií pro zařazení, udržení či popřípadě vyřazení ze systému.

 

Proč testovat kondici?

Jedním z hesel společnosti Titleist Performance Institute (TPI), která patří mezi špičku v oblasti edukace trenérů a testování a přípravy hráčů všech výkonnostních a věkových kategorií je „If we’re not testing, we’re guessing“, což se dá volně přeložit jako „Pokud netestujeme, tipujeme“.

Výsledky testů nám tedy mohou posloužit ke zjištění osobního maxima, průběžnému osobnímu hodnocení (dlouhodobé testování), institucionálnímu hodnocení (všechny tréninkové složky ČGF), hodnocení pro rodiče, osobní trenéry a popřípadě k výzkumným účelům.

 

Co testovat?

Jelikož do roku 2015 neexistovala ucelená golfová kondiční testová baterie, Zdravotní komice ČGF tuto baterii vytvořila. Prvním krokem bylo stanovení tzv. limitujících faktorů v golfu (z hlediska motorických schopností) – faktorů, které nejvíce ovlivňují sportovní výkon.

 

Hlavními limitujícími faktory jsou:

  • dostatečná aerobní vytrvalost – bez dostatečné úrovně nelze optimálně rozvíjet ostatní složky.
  • výborné rychlostní schopnosti, výbušná síla a dostatečné silové schopnosti obecně – klíčové oblasti jsou dolní končetiny, trup a horní končetiny. Nejde nám primárně o absolutní sílu, v golfovém švihu nemáme dostatek času na její vyvinutí!
  • dostatečná mobilita (zejména muži, ženy mají naopak často generalizovanou hypermobilitu).
  • výborné koordinační schopnosti, a to:
    • rovnováhové schopnosti (statické i dynamické)
    • koordinace oko–ruka (zejména při hře ve zhoršených podmínkách + krátká hra)
    • rytmické schopnosti – u všech typů úderů

 

Na základě těchto faktorů byla vytvořena specifická testová baterie, které se budeme věnovat v dalším článku.

 

 

Milan Mojžíš

Hlavní kondiční trenér ČGF a regionu Východ B

 

Foto: Zdeněk Sluka

Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde