Česká golfová federace

Reprezentace

Success program ČGF

Success program ČGF

V roce 2015 Česká golfová federace zavedla tzv. Success program, který má za úkol zejména motivovat hráče ke zvýšenému počtu startů v nejprestižnějších mezinárodních turnajích v Evropě. Už první rok přinesl převážně pozitivní ohlasy, proto se ČGF rozhodla v programu pokračovat i v dalších letech.

Success program ČGF je určen pro všechny hráče ČGF do 24 let včetně s výjimkou členů Czech Golf Teamu, kteří jsou zahrnuti do tzv. Grantového programu ČGF, popř. dalších hráčů a hráček, kteří jsou zařazeni do resortních sportovních center.

Hráč, který se zúčastní turnaje ze seznamu turnajů zařazených do Success programu ČGF na konkrétní rok má nárok žádat o finanční příspěvek. To se týká hráčů zařazených v Tréninkovém systému ČGF (TS ČGF) i hráčů stojících mimo něj. Komise vrcholového golfu ČGF si vyhrazuje právo příspěvek ze Success programu ČGF nevyplatit hráči, který se např. vzdá reprezentace ČR, má vážné kázeňské prohřešky, neplní své povinnosti nebo závazky vůči ČGF aj.

 

Faktory ovlivňující výši příspěvku ze Success programu ČGF jsou:

  • lokalita turnaje
  • počet dnů turnaje
  • WAGR kategorie turnaje
  • výsledek, resp. umístění hráče

Kombinací výše uvedených čtyř faktorů hráč zjistí, na jaký příspěvek ze Success programu ČGF má za konkrétní turnaj a své umístění v něm nárok.

 

K určení přesné částky slouží excelové tabulky dostupné ke stažení. Případná povinnost přiznání příjmu či prokázání s ním souvisejících nákladů je na odpovědnosti každého jednotlivého příjemce finančního příspěvku ze Success programu ČGF.

 

Hráči zařazení do Tréninkového systému ČGF nebo ti, kteří mají platný přístup do ES ČGF, podávají od roku 2018 žádost prostřednictvím online formuláře v Evidenčním systému ČGF. Ostatní hráči stojící mimo Tréninkový systém ČGF podávají žádost prostřednictvím emailu. 

 

Detailní informace o fungování Succcess programu a o správném podání žádosti naleznete v dokumentu Success program ČGF 2018. Příslušné finanční příspěvky si pak vypočtete pomocí Tabulek pro výpočet Success fee (zvlášť pro muže a pro ženy).  

Success program ČGF

 

Reklama
NHGNHG
NHG