Česká golfová federace

Normování hřišť

USGA Course & Slope Rating

USGA Course & Slope Rating

Česká golfová federace je držitelem licence USGA Course Rating and Slope Rating System pro správu, vydávání a používání norem golfových hřišť. Jako taková se stará především o tuzemská golfová hřiště, ale ve spolupráci s partnerskými federacemi popř. kluby vypomáhá český normovací tým i s normováním hřišť v zahraničí – na Slovensku, Ukrajině a jinde. 

V současné době čítá náš normovací tým 3 normovače expertní úrovně, kteří se pravidelně zúčastňují kalibračních seminářů USGA a EGA a několik dalších spolupracovníků, jejichž zapojení je většinou závislé od jejich aktuálních časových možností. Případní noví zájemci jsou vždy vítáni a bude jim poskytnuto zaškolení a další podpora (kontaktujte prosím předsedu normovací komise). Je ale potřeba si uvědomit, že tato činnost, pokud má mít smysl, znamená značné časové zatížení.

Zájemci o znormování hřiště by pak měli věnovat pozornost následujícím dokumentům:

  • Proces a metodika – Jak postupovat, pokud chcete své hřiště nechat znormovat nebo přenormovat (PDF)
  • Vzor objednávky – Vzor objednávky, kterou je (ideálně po předchozí dohodě a ujasnění detailů) potřeba zaslat (DOCX)
  • Měření hřiště – Detailní popis metodiky měření jamek (PDF)
  • Vzor měření – Vzorová tabulka pro zaslání podkladů (tabulka měření, sekací plán) (XLSX)

Komunikaci s normovací komisí je lépe začít dříve než později, aby bylo možno dané normování zařadit do plánu normování a případně rezervovat dohodnutý termín. Ohledně termínu se normovací komise obecně snaží všem žadatelům vyjít maximálně vstříc, ale v konečném důsledku se výsledný termín vždy stanovuje operativně zejména na základě stavu a připravenosti hřiště, jakož i časových možností všech zúčastněných.

Formálně pak činnost normovací komise zastřešuje Czech Golf Consulting, dceřinná servisní organizace ČGF.

Související odkazy

Reklama
ThajskeThajske
Thajske