Česká golfová federace

Komise

Komise STK

Komise STK

Existence komise je dána Stanovami ČGF, které rovněž popisují hlavní činnosti komise.  Zastřešuje veškerý sportovní chod federace – zejména tuzemské soutěže, tréninkový systém a reprezentaci. Komise je pětičlenná, předseda STK je voleným členem ČGF – zbývající členy schvaluje výbor ČGF na základě návrhu předsedy.  STK ČGF má regionální struktury a další složky, vrcholným orgánem STK ČGF je Celorepubliková schůze regionálních delegátů, který se schází jedenkrát ročně.

 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Aleš Libecajt předseda STK 724 333 171  ales.libecajt@cgf.cz
Luboš Klikar člen, sportovní ředitel ČGF 603 890 961 sport@cgf.cz
Dalibor Procházka  člen komise rozhodčích, hendikepová a normovací komise  603 890 901 dalibor.prochazka@cgf.cz
Petr Šavrda člen, manažer reprezentace 603 890 969 czechteams@cgf.cz
Martina Fulínová členka 603 890 908 martina@cgf.cz
Reklama
ThajskeThajske
Thajske