Fashion Arena Prague OutletFashion Arena Prague Outlet
Fashion Arena Prague Outlet
Advertisement

National Team

National Team

NATIONAL TRAINING PROGRAMME

 

               

                         DECISIVE CRITERIA FOR SELECTION OF PLAYERS FOR NTP

 

     RTP level (Regional Training Programme)       

               

                            DECISIVE CRITERIA FOR SELECTION OF PLAYERS FOR RTP

 

Advertisement
Banner
X WHS WHS

check your handicap