Česká golfová federace

Trenéři

Kurz Trenér golfu ČGF II. třídy

Kurz Trenér golfu ČGF II. třídy

Česká golfová federace ve spolupráci s Profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v ČR (PGAC) otevírají vzdělávací kurz Trenér golfu ČGF II. třídy.

Vzdělávací kurz Trenér golfu ČGF II. třídy má podobu ročního studia kombinovanou formou. Skládá se z celkově 100 vyučovacích hodin rozložených do čtyř dvou až třídenních bloků, které jsou zaměřeny na teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Vstupní podmínky do vzdělávacího kurzu Trenér golfu ČGF II. třídy:

 • Ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (maturita/diplom).
 • Členství v klubu ČGF.
 • Dosažení věku 21 let.
 • HCP 12 a nižší.
 • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popřípadě vyšší třídy.
 • Minimálně tři roky trenérem golfu ČGF III. třídy.
 • Minimálně 60 hodin práce s mládeží v předcházejícím kalendářním roce.
 • Písemné doporučení klubu ČGF s potvrzenou výukovou praxí (formulář).

Přihlášení do vzdělávacího kurzu probíhá v souladu s novelizovaným Kvalifikačním řádem pro trenéry golfu ČGF.

Termíny jednotlivých bloků:

 • 12. - 14. 2. 2022 – I. seminář
 • 16. - 18. 4. 2022 – II. seminář
 • 17. - 19. 6. 2022 – III. seminář
 • 16. - 18. 9. 2022 – IV. seminář
 • 22. 10. 2022 – závěrečné zkoušky

Kurz je zpoplatněn částkou 20.000 Kč vč. DPH.

Přihlášku do studia zasílejte na sekretariát PGAC na adresu pga@pga.cz nejpozději do 17. ledna 2022 (12:00 hod.). 

Přihláška do studia musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, aktuální HCP a členské číslo ČGF. V příloze mailu musí uchazeč zaslat oskenovaný originál doporučení klubu ČGF a oskenovaný diplom nejvyššího ukončeného vzdělání (maturita/vysoká škola).

Po uzavření přihlášek (19. ledna 2022) budou všem zájemcům zaslány bližší informace ke studiu (termíny, požadavky, povinnosti, detail platby, apod.).

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP