Česká golfová federace

Tomčův specíální turnaj

Kategorie
Kapacita
Pouze pro členy
Přihlášeno
Smíšená +9 - 20 120
Ne
16
Smíšená 20,1 - 54 (s omezením na 36) 120
Ne
15
společná na rány pouze pro body do Grabštejn cupu 120
Ne
31
společná stb brutto pouze pro body do Grabštejn cupu 120
Ne
31
společná stb netto pouze pro body do Grabštejn cupu 120
Ne
31
* Nezařazení 0
* Odhlášení s výsledkem 0
Vše 31
Smíšená +9 - 20
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
BURDA Tomča 0720118 Golf Club Grabštejn 16,4
BURDOVÁ Ali 0720119 Golf Club Grabštejn 11,7
MARTINÍK Jan 1020148 Golf Club Golfcentrum Liberec 4,0
JON Michael 0140043 Golf Club Semily 13,5
TICHÝ Petr 0980011 Český Golfový Klub 10,2
JANATA Alexandr 0720879 Golf Club Grabštejn 14,7
KRÁTKÝ František 0720599 Golf Club Grabštejn 17,5
BEČVÁŘ Tomáš 0720693 Golf Club Grabštejn 12,0
KRÁTKÝ Petr 0720600 Golf Club Grabštejn 17,5
VÁCHA Pavel 0530702 Golf Club Liberec 19,2
HUSÁK Jan 0720390 Golf Club Grabštejn 10,3
HUSÁKOVÁ Kateřina 0720473 Golf Club Grabštejn 15,9
VACULÍK Jan 0720805 Golf Club Grabštejn 10,1
DROTÁR Róbert 0980861 Český Golfový Klub 6,0
GEBR Bohumil 0530308 Golf Club Liberec 12,2
BURAK Zbigniew 0720839 Golf Club Grabštejn 15,6
Smíšená 20,1 - 54 (s omezením na 36)
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
TARABA Jan 0720845 Golf Club Grabštejn 22,3
CHOC Ondřej 0720157 Golf Club Grabštejn 25,0
JONOVÁ Ivana 0140245 Golf Club Semily 26,3
HAD JR. Václav 0720838 Golf Club Grabštejn 30,5
KLOUD Tomáš 0720735 Golf Club Grabštejn 26,0
KELLER Jakub 0720757 Golf Club Grabštejn 26,5
ŠAROCH Pavel 0720863 Golf Club Grabštejn 23,0
ŠAROCHOVÁ Ivana 0720900 Golf Club Grabštejn 50
VYHLÍDKO Tomáš 0720880 Golf Club Grabštejn 54
HUSÁKOVÁ Petra 0720468 Golf Club Grabštejn 26,4
PETRÁŠEK Tomáš 0720760 Golf Club Grabštejn 25,5
VESELÝ Pedrin Květoslav 0720881 Golf Club Grabštejn 30,5
LE VAN Ton 0720822 Golf Club Grabštejn 24,5
BURAK Jan 0720877 Golf Club Grabštejn 21,8
HAD Václav 0720828 Golf Club Grabštejn 39
společná na rány pouze pro body do Grabštejn cupu
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
BURDA Tomča 0720118 Golf Club Grabštejn 16,4
BURDOVÁ Ali 0720119 Golf Club Grabštejn 11,7
TARABA Jan 0720845 Golf Club Grabštejn 22,3
CHOC Ondřej 0720157 Golf Club Grabštejn 25,0
MARTINÍK Jan 1020148 Golf Club Golfcentrum Liberec 4,0
JON Michael 0140043 Golf Club Semily 13,5
JONOVÁ Ivana 0140245 Golf Club Semily 26,3
TICHÝ Petr 0980011 Český Golfový Klub 10,2
JANATA Alexandr 0720879 Golf Club Grabštejn 14,7
HAD JR. Václav 0720838 Golf Club Grabštejn 30,5
KRÁTKÝ František 0720599 Golf Club Grabštejn 17,5
KLOUD Tomáš 0720735 Golf Club Grabštejn 26,0
KELLER Jakub 0720757 Golf Club Grabštejn 26,5
ŠAROCH Pavel 0720863 Golf Club Grabštejn 23,0
ŠAROCHOVÁ Ivana 0720900 Golf Club Grabštejn 50
VYHLÍDKO Tomáš 0720880 Golf Club Grabštejn 54
BEČVÁŘ Tomáš 0720693 Golf Club Grabštejn 12,0
KRÁTKÝ Petr 0720600 Golf Club Grabštejn 17,5
VÁCHA Pavel 0530702 Golf Club Liberec 19,2
HUSÁK Jan 0720390 Golf Club Grabštejn 10,3
HUSÁKOVÁ Petra 0720468 Golf Club Grabštejn 26,4
HUSÁKOVÁ Kateřina 0720473 Golf Club Grabštejn 15,9
VACULÍK Jan 0720805 Golf Club Grabštejn 10,1
DROTÁR Róbert 0980861 Český Golfový Klub 6,0
GEBR Bohumil 0530308 Golf Club Liberec 12,2
PETRÁŠEK Tomáš 0720760 Golf Club Grabštejn 25,5
VESELÝ Pedrin Květoslav 0720881 Golf Club Grabštejn 30,5
LE VAN Ton 0720822 Golf Club Grabštejn 24,5
BURAK Zbigniew 0720839 Golf Club Grabštejn 15,6
BURAK Jan 0720877 Golf Club Grabštejn 21,8
HAD Václav 0720828 Golf Club Grabštejn 39
společná stb brutto pouze pro body do Grabštejn cupu
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
BURDA Tomča 0720118 Golf Club Grabštejn 16,4
BURDOVÁ Ali 0720119 Golf Club Grabštejn 11,7
TARABA Jan 0720845 Golf Club Grabštejn 22,3
CHOC Ondřej 0720157 Golf Club Grabštejn 25,0
MARTINÍK Jan 1020148 Golf Club Golfcentrum Liberec 4,0
JON Michael 0140043 Golf Club Semily 13,5
JONOVÁ Ivana 0140245 Golf Club Semily 26,3
TICHÝ Petr 0980011 Český Golfový Klub 10,2
JANATA Alexandr 0720879 Golf Club Grabštejn 14,7
HAD JR. Václav 0720838 Golf Club Grabštejn 30,5
KRÁTKÝ František 0720599 Golf Club Grabštejn 17,5
KLOUD Tomáš 0720735 Golf Club Grabštejn 26,0
KELLER Jakub 0720757 Golf Club Grabštejn 26,5
ŠAROCH Pavel 0720863 Golf Club Grabštejn 23,0
ŠAROCHOVÁ Ivana 0720900 Golf Club Grabštejn 50
VYHLÍDKO Tomáš 0720880 Golf Club Grabštejn 54
BEČVÁŘ Tomáš 0720693 Golf Club Grabštejn 12,0
KRÁTKÝ Petr 0720600 Golf Club Grabštejn 17,5
VÁCHA Pavel 0530702 Golf Club Liberec 19,2
HUSÁK Jan 0720390 Golf Club Grabštejn 10,3
HUSÁKOVÁ Petra 0720468 Golf Club Grabštejn 26,4
HUSÁKOVÁ Kateřina 0720473 Golf Club Grabštejn 15,9
VACULÍK Jan 0720805 Golf Club Grabštejn 10,1
DROTÁR Róbert 0980861 Český Golfový Klub 6,0
GEBR Bohumil 0530308 Golf Club Liberec 12,2
PETRÁŠEK Tomáš 0720760 Golf Club Grabštejn 25,5
VESELÝ Pedrin Květoslav 0720881 Golf Club Grabštejn 30,5
LE VAN Ton 0720822 Golf Club Grabštejn 24,5
BURAK Zbigniew 0720839 Golf Club Grabštejn 15,6
BURAK Jan 0720877 Golf Club Grabštejn 21,8
HAD Václav 0720828 Golf Club Grabštejn 39
společná stb netto pouze pro body do Grabštejn cupu
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
BURDA Tomča 0720118 Golf Club Grabštejn 16,4
BURDOVÁ Ali 0720119 Golf Club Grabštejn 11,7
TARABA Jan 0720845 Golf Club Grabštejn 22,3
CHOC Ondřej 0720157 Golf Club Grabštejn 25,0
MARTINÍK Jan 1020148 Golf Club Golfcentrum Liberec 4,0
JON Michael 0140043 Golf Club Semily 13,5
JONOVÁ Ivana 0140245 Golf Club Semily 26,3
TICHÝ Petr 0980011 Český Golfový Klub 10,2
JANATA Alexandr 0720879 Golf Club Grabštejn 14,7
HAD JR. Václav 0720838 Golf Club Grabštejn 30,5
KRÁTKÝ František 0720599 Golf Club Grabštejn 17,5
KLOUD Tomáš 0720735 Golf Club Grabštejn 26,0
KELLER Jakub 0720757 Golf Club Grabštejn 26,5
ŠAROCH Pavel 0720863 Golf Club Grabštejn 23,0
ŠAROCHOVÁ Ivana 0720900 Golf Club Grabštejn 50
VYHLÍDKO Tomáš 0720880 Golf Club Grabštejn 54
BEČVÁŘ Tomáš 0720693 Golf Club Grabštejn 12,0
KRÁTKÝ Petr 0720600 Golf Club Grabštejn 17,5
VÁCHA Pavel 0530702 Golf Club Liberec 19,2
HUSÁK Jan 0720390 Golf Club Grabštejn 10,3
HUSÁKOVÁ Petra 0720468 Golf Club Grabštejn 26,4
HUSÁKOVÁ Kateřina 0720473 Golf Club Grabštejn 15,9
VACULÍK Jan 0720805 Golf Club Grabštejn 10,1
DROTÁR Róbert 0980861 Český Golfový Klub 6,0
GEBR Bohumil 0530308 Golf Club Liberec 12,2
PETRÁŠEK Tomáš 0720760 Golf Club Grabštejn 25,5
VESELÝ Pedrin Květoslav 0720881 Golf Club Grabštejn 30,5
LE VAN Ton 0720822 Golf Club Grabštejn 24,5
BURAK Zbigniew 0720839 Golf Club Grabštejn 15,6
BURAK Jan 0720877 Golf Club Grabštejn 21,8
HAD Václav 0720828 Golf Club Grabštejn 39
Vše
Jméno
Členské číslo
Klub
HCP
BURDA Tomča 0720118 Golf Club Grabštejn 16,4
BURDOVÁ Ali 0720119 Golf Club Grabštejn 11,7
TARABA Jan 0720845 Golf Club Grabštejn 22,3
CHOC Ondřej 0720157 Golf Club Grabštejn 25,0
MARTINÍK Jan 1020148 Golf Club Golfcentrum Liberec 4,0
JON Michael 0140043 Golf Club Semily 13,5
JONOVÁ Ivana 0140245 Golf Club Semily 26,3
TICHÝ Petr 0980011 Český Golfový Klub 10,2
JANATA Alexandr 0720879 Golf Club Grabštejn 14,7
HAD JR. Václav 0720838 Golf Club Grabštejn 30,5
KRÁTKÝ František 0720599 Golf Club Grabštejn 17,5
KLOUD Tomáš 0720735 Golf Club Grabštejn 26,0
KELLER Jakub 0720757 Golf Club Grabštejn 26,5
ŠAROCH Pavel 0720863 Golf Club Grabštejn 23,0
ŠAROCHOVÁ Ivana 0720900 Golf Club Grabštejn 50
VYHLÍDKO Tomáš 0720880 Golf Club Grabštejn 54
BEČVÁŘ Tomáš 0720693 Golf Club Grabštejn 12,0
KRÁTKÝ Petr 0720600 Golf Club Grabštejn 17,5
VÁCHA Pavel 0530702 Golf Club Liberec 19,2
HUSÁK Jan 0720390 Golf Club Grabštejn 10,3
HUSÁKOVÁ Petra 0720468 Golf Club Grabštejn 26,4
HUSÁKOVÁ Kateřina 0720473 Golf Club Grabštejn 15,9
VACULÍK Jan 0720805 Golf Club Grabštejn 10,1
DROTÁR Róbert 0980861 Český Golfový Klub 6,0
GEBR Bohumil 0530308 Golf Club Liberec 12,2
PETRÁŠEK Tomáš 0720760 Golf Club Grabštejn 25,5
VESELÝ Pedrin Květoslav 0720881 Golf Club Grabštejn 30,5
LE VAN Ton 0720822 Golf Club Grabštejn 24,5
BURAK Zbigniew 0720839 Golf Club Grabštejn 15,6
BURAK Jan 0720877 Golf Club Grabštejn 21,8
HAD Václav 0720828 Golf Club Grabštejn 39
Reklama
ABAB
AB