Česká golfová federace

Aktuality

Nová golfová pravidla byla zveřejněna

Nová golfová pravidla byla zveřejněna

Dalibor Procházka, Pondělí 12. března 2018

Činovníci R&A a USGA představili finální verzi pravidel golfu, která vstoupí v platnost 1. ledna 2019. Stalo se tak po poslední důkladné revizi celého znění, v kterém ještě došlo k úpravám a zapracování řady připomínek obdržených od celosvětové golfové komunity.

Celý proces modernizace pravidel byl zahájen v roce 2012 a jeho cílem bylo usnadnit hráčům jejich pochopení i aplikaci, jakož i zatraktivnit golf pro nováčky, kteří se leckdy složité soustavy pravidel báli. Vše o nových pravidlech (v angličtině) naleznete ZDE. Na českém překladu se již intenzivně pracuje.

Poslední úpravy ponechaly samotné jádro pravidel víceméně v nezměněné podobě, nicméně i tak bylo zapracováno několik důležitých změn a vysvětlení. Nejdůležitější změny od poslední zveřejněné revize tak byly tyto:
Způsob spouštění míče
Když hráč využije úlevu (např. od abnormálního stavu hřiště nebo trestné oblasti), bude nově spouštět míč z výšky v úrovni kolene. Tento způsob by měl být dostatečně jednoduchý, jakož i víceméně stejný napříč celou množinou hráčů a tím pádem spravedlivý. Zároveň je zachován prvek nahodilosti (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 se uvažovalo o spuštění z libovolné výšky).
Měření při úlevě
Prostor pro úlevu se bude vyměřovat nejdelší holí, kterou má hráč v bagu, vyjma patru, a to ať půjde o jednu nebo dvě délky hole v závislosti na situaci. Tak by měl být zajištěn trvale jednotný přístup k určování velikosti prostoru pro úlevu. (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 se uvažovalo o použití měřicího standardu o délce 20 nebo 80 palců).
Prominutí trestu za dvojí dotek
Trest za to, že hráč během úderu náhodou udeřil více než jednou, byl zrušen. Hráč si prostě započítá tu jednu ránu, kterou provedl. (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 byl zachován stávající trest jedné trestné rány).
Alternativní možnost řešení ztráty rány a vzdálenosti, když je míč ztracen nebo je mimo hřiště
Od příštího roku bude možné zavést nové místní pravidlo umožňující spustit míč v blízkosti místa, kde byl původní míč ztracen nebo kde je v autu (včetně nejbližšího místa na ferveji), a to s trestem dvou trestných ran. Toto místní pravidlo by mělo vyřešit obavy z narušení tempa hry v situaci, kdy hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti (tj. vrátit se na místo, odkud hrál předchozí ránu). Toto místní pravidla ale není určeno pro soutěže na elitní či profesionální úrovni. (Poznámka: toto je nová změna podporující dodržování tempa hry).

Výkonný ředitel R&A David Rickman, věří, že všechny novinky pomohou k snazšímu pochopení pravidel: „Jsme rádi, že konečně můžeme zveřejnit nová pravidla golfu, která jsou výsledkem důkladné a široké revize, při které byly adresovány potřeby i připomínky hráčů, rozhodčích i pořadatelů turnajů z celého světa. Věříme, že nová pravidla budou hráčům vyhovovat a že každý, kdo má golf rád, jim snáze porozumí a bude je správně používat,“ uvedl funkcionář.

Hlavní změny, které byly navrženy a zveřejněny již během roku 2017:
Zrušení či omezení trestu za pohnutí míčem
Jestliže se míč na jamkovišti náhodou pohne, nebo když se míčem pohne během hledání, bude to beztrestné. Hráč obecně nebude trestán za to, že se jeho míč pohnul, ledaže bude prakticky jisto, že to opravdu způsobil.
Uvolnění pravidel na jamkovišti
Hráč nebude trestán, jestliže po ráně na jamkovišti zasáhne neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce; hráči tak budou moci patovat, aniž by praporkovou tyč vyndávali nebo si ji nechali obsluhovat. Hráč bude smět opravit i stopy po hřebíkách bot, jakož i další poškození jamkoviště, a také nebude trestné, když se někdo dotkne dráhy patu.
Uvolnění pravidel pro trestné oblasti (nynější vodní překážky)
Červeně a žlutě označené trestné oblasti budou moci kromě vodních ploch zahrnovat i další nejrůznější terén – poušť, džungli, lávu apod. Obecně by většina trestných oblastí měla být označena červeně a poskytovat tak možnost úlevy do strany. Uvnitř trestné oblasti bude možno beztrestně odstraňovat volné přírodní předměty a dotýkat se půdy nebo vody.
Uvolnění pravidel v bunkeru
V bunkeru bude možno beztrestně odstraňovat volné přírodní předměty a také nebude obecně trestné, pokud se hráč dotkne písku holí nebo rukou. Určitá omezení (jako zákaz založit za míč) zůstávají, aby byla zachována obtížnost a výzva pro hru z písku. Na druhou stranu bude mít hráč doplňkovou možnost pro nehratelný míč v bunkeru, kdy bude možno se dvěma trestnými ranami spustit míč mimo bunker.
Méně striktní postupy
Pokud hráč bude postupovat s nejlepším vědomím a svědomím, když bude měřit a určovat místo, linii, oblast nebo vzdálenost, pak jeho úsudek bude respektován, i když se následně pomocí videa prokáže jako chybný. Hráč také nebude muset oznamovat, že se chystá zdvihnout míč za účelem jeho identifikace nebo posouzení, zde není poškozen.
Podpora tempa hry
Zkrátí se povolený čas na hledání míče (ze současných pěti minut na tři). Ve hře na rány bude výslovně podporován tzv. „ready golf“. Bude také doporučeno, že hráč by měl odehrát do 40 vteřin, jakož i některé další změny cílící na tempo hry.

V základní textové podobě budou pravidla golfu přeložena do více jak 30 jazyků a budou dostupná jak v tištěné, tak i digitální podobě, včetně oficiálních mobilních aplikací R&A a USGA. Od září započne distribuce tří základních publikací, které míří na rozdílné cílové skupiny, od hráčů až po rozhodčí:

1) Hráčská edice
Zkrácená, jednodušší formou podaná verze pravidel, často za pomocí diagramů, která bude hráče přímo oslovovat (Ty). Tato edice by měla být tou základní pro hráče.
2) Základní edice
Plná verze pravidel napsaná v třetí osobě, také včetně ilustrací. Tato edice by měla nabídnout kompletní znění
3) Oficiální průvodce pravidel
Tento „Průvodce", který nahradí současná Rozhodnutí (Decisions), bude určen pro rozhodčí a organizátory a bude obsahovat výklad pravidel, doporučené postupy (vzorová místní pravidla a podmínky soutěže) a Modifikace pravidel golfu pro hráče s tělesným postižením. Tato všeobsahující edice by tak měla sloužit zejména jako návod pro organizátory.

Na stránkách R&A i USGA je v současné době více jak 30 videí vysvětlující aplikaci novinek v pravidlech. Další výukové materiály pak budou publikovány v září letošního roku.

Je nezbytné zdůraznit, že stávající verze pravidel golfu zůstává v platnosti po celý rok 2018. Pravidla amatérského statusu a Pravidla standardů vybavení pak nebyly součástí nové revize.

Datum: Pondělí 12. března 2018
Všechny články autora

Související články

Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu
Hlavní změny v nové edici Pravidel golfu

07.11.2022 | Dnes bylo uvolněno znění nové edice Pravidel golfu, která vstoupí v platnost příští rok (2023). Tentokrát nejde o revoluční změny jako v posledním případě (2019), ale „jen“ o standardní změnovou edici, která se opakuje každé čtyři roky. I tak ale stojí za to si představit, na co se můžeme těšit.

Amatérem po 1. lednu 2022
Amatérem po 1. lednu 2022

12.11.2021 | Na konci října – po celosvětovém zveřejnění nové edice Pravidel amatérského statusu, která začnou platit od 1. ledna 2022 – jsme avizovali vydání druhého článku zabývajícího se konkrétními dopady všech přijatých změn na český golf. Tady je!...

Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022
Pravidla amatérského statusu od 1. ledna 2022

26.10.2021 | V úterý 26. října byla publikována modernizovaná Pravidla amatérského statusu, kterými se golf globálně začne řídit od 1. ledna 2022. Pojďme si představit nejdůležitější změny.

Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...
Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si ...

12.04.2021 | Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...
Pravidla golfu v češtině naleznete už také v aplikac ...

27.02.2021 | Více než dva roky jsou v platnosti nová Pravidla golfu, jejichž znění lze čerpat jak z několika tuzemských tištěných publikací, tak také z elektronických médií včetně mobilní aplikace ČGF. Nově lze hledat pravidla v českém jazyce také v celosvětově využívané aplikaci R&A.

Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...
Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku ...

22.02.2021 | Právě dnes oba řídící orgány golfu ve světě – R&A a USGA – publikovaly návrh modernizovaných Pravidel amatérského statusu, která by v nové podobě měla platit od 1. ledna 2022. Pro někoho nezáživné čtení, pro jiného bestseller. Pravidla amatérského statusu však ovlivňují golfový život každého z nás.

Jak na WHS? Metodické pokyny
Jak na WHS? Metodické pokyny

08.07.2020 | Nástup nového Světového hendikepového systému (WHS) byl zpomalen epidemií COVID-19. Ale golf naštěstí patřil k prvním aktivitám, které se dočkaly uvolnění, a tak jsou poslední týdny již ve znamení plnokrevného turnajového provozu. To s sebou samozřejmě přineslo první reálné zkušenosti s WHS.

Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy
Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy

10.04.2020 | Na webu ČGF v sekci DOKUMENTY byl publikován Stručný průvodce Pravidly pro hendikepy. Nový průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a běžné aplikace Pravidel pro hendikepy, který je součástí Světového hendikepového systému (WHS).

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP