Česká golfová federace

Aktuality

Slovo prezidenta: Pokud se golf stane skutečně zeleným sportem, přitáhne to nové hráče

Slovo prezidenta: Pokud se golf stane skutečně zeleným sportem, přitáhne to nové hráče

Vratislav Janda, Středa 18. května 2022

Golf čeká změna. Podle Vratislava Jandy, prezidenta České golfové federace, bude tlak na větší udržitelnost golfu růst. A to jak ze strany legislativy, tak i veřejnosti a potenciálních hráčů. Nelze už tak otálet s přípravami projektů, které povedou k tomu, že golf bude skutečně zeleným sportem.

Golfová sezóna letos začala možná trochu později, než jsme zvyklí. Snad i proto se povídání s prezidentem České golfové federace Vratislavem Jandou často vracelo k otázce ekologie, udržitelnosti a změny klimatu. Ale vzhledem k tomu, co se od 24. února odehrává jen pár stovek kilometrů od našich hranic, téma napadení Ukrajiny nemohlo zůstat stranou. „Rusko svou agresí prokázalo, že pošlapává přesně ty hodnoty, na kterých stojí i náš sport – tedy svobodu, demokracii a férovost,“ uvedl Vratislav Janda.

Potkáváme se na začátku nové sezóny. Co vnímáte jako zásadní událost posledních dní?
I když to na první pohled nesouvisí přímo s golfem, nemůžeme začít ničím jiným než tím, co se právě teď odehrává na Ukrajině. Je naprosto neuvěřitelné, že se něco takového může v jednadvacátém století stát. A golf samozřejmě nestojí stranou a ruská agrese samozřejmě ovlivňuje celospolečenskou náladu. Vždyť najednou zuří skutečná válka jen pár stovek kilometrů od nás.

Potkali jsme se po křtu úžasné knihy Český golf od pana Halady. Ta mapuje dění v českém golfu od roku 1990. Ve svém vystoupení jsem zdůraznil, že svoboda, prosperita a demokracie jsou hodnoty, které nejsou samozřejmé. Musíme o ně pečovat a bojovat o jejich zachování. Nebýt změny, která u nás nastala v listopadu 1989, asi těžko bychom si spolu dneska povídali. A golf by nejspíše zůstal okrajovým, tak trochu skomírajícím sportem. Dění na Ukrajině nám přitom ukazuje, jak snadno se může vše změnit, silně nám připomíná, že svoboda není samozřejmost.

Vždyť golf vlastně stojí na podobných hodnotách, je to sport gentlemanů, na dodržování pravidel nedohlíží žádní „drábové“ v podobě rozhodčích. Vždy se musí dohodnout hráči na hřišti. Golf je hra založená na vzájemném respektu, dodržování pravidel a slušném chování. Bez respektování těchto hodnot golf hrát nemůžeme. O to silněji cítíme, že je musíme chránit a pečovat o ně. Nemůžeme se prostě tvářit, že se nás to netýká.

Často ale zaznívají názory, že sport by měl být od politiky oddělen. Ozývá se kritika, že vyloučení ruských sportovců ze všech soutěží – golf nevyjímaje – je nepřípustná politizace sportu. Sportovci prý za to nemohou. Jak se na to díváte vy?
S tím nemohu v žádném případě souhlasit. Vždyť Rusko skutečně pošlapává všechny hodnoty, které jsou pro nás důležité. Hodnoty, na kterých stojí i náš sport. A kromě toho, sport a politika jsou přece skoro od počátků úzce propojené. V Rusku to přitom platí ještě silněji než kdekoli jinde. Každý ruský sportovec je jakousi výkladní skříní režimu, který se podle toho k nim chová. Jsem přesvědčen, že krok, ke kterému přistoupila Evropská golfová asociace – vyloučení ruských a běloruských sportovců ze všech oficiálních soutěží a zrušení všech turnajů na území těchto států – je naprosto správný a nutný.

Máme za sebou duben, což je měsíc, kdy se většina golfových hřišť otevírá hráčům. Když se na chvíli zkusíme oprostit od událostí na východ od nás, jaké zásadní momenty odstartovaly letošní sezónu?
S trochou nadsázky musím říct, že jsem především velmi rád, že počasí se konečně umoudřilo a my mohli opravdu začít hrát. Z pohledu České golfové federace vidím jako jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku aktivizaci Asociace golfových hřišť, protože v ní dostáváme silného a velmi důležitého partnera. AGH je asociací majitelů infrastruktury, na které hrajeme. Doposud jsme vnímali, že hřiště proti sobě často bojovala. Je samozřejmé, že si vzájemně konkurují a konkurovat si budou, ale věřím, že pod novým vedením – včetně prezidenta pana Šikoše – budou schopni najít společnou řeč alespoň v těch zásadních otázkách. Je opravdu zásadní, aby byli majitelé hřišť schopni jasně formulovat, co potřebují pro to, aby mohli svá hřiště rozvíjet. A tím i to, v čem jim Česká golfová federace může pomáhat.

Už ve svém volebním programu při kandidatuře na funkci prezidenta ČGF jsem zdůraznil, že mým zájmem je napomoci ke sjednocení golfového prostředí u nás. Jeho součástí je nejen Česká golfová federace zastupující zájmy hráčů a zastřešující sportovní stránku, ale – naprosto nezpochybnitelně – také Asociace golfových hřišť reprezentující jejich majitele. Protože ti zase reprezentují infrastrukturu, bez které prostě hrát nemůžeme. Proto mě osobně změny v AGH nesmírně potěšily.

Proč je spolupráce s Asociací golfových hřišť tak důležitá?
Je to, z mého pohledu, jeden z nejdůležitějších partnerů, které máme. Dnes už do této asociace patří téměř polovina hřišť a jsem si jist, že se budou postupně přidávat i další. Měli bychom mít na paměti, že nás čeká ekonomicky, energeticky, finančně, a asi celkově poměrně složité období. A pokud ho máme zvládnout, je potřeba spolupracovat, abychom dokázali co nejlépe využít zdroje, které ještě zbývají. Je zřejmé, že zejména peníze z dotačních programů budou pomalu ubývat.

Spolu s majiteli hřišť musíme připravit projekty, abychom dokázali peníze nasměrovat skutečně tam, kde je hřiště potřebují. Určitě nás čekají změny zejména v oblasti ochrany přírody. Někdy dnes zaznívá, že tak zvaný Green Deal je v důsledku ruského útoku na Ukrajinu mrtvý. Já tento názor nesdílím. Zejména pokud jde o energetiku, je zřejmé, že budeme muset postupně snížit naši závislost na fosilních palivech a tím i na dodávkách z Ruska. To se totiž ukázalo jednoznačně jako nespolehlivý partner. Ruku v ruce s tím určitě půjde i snaha o celkové snížení spotřeby energií.

Myslíte si, že i golf bude moci využít některé z dotačních programů, které mají změnu směrem k zelené energetice podpořit?
Na zelenou politiku je vyčleněn poměrně velký objem prostředků. A ty bude moci využít ten, kdo bude mít připravené projekty a bude schopen se o peníze v dotačních programech ucházet. Přitom je zřejmé, že legislativa se bude postupně zpřísňovat. Mnoho opatření, o kterých se dnes mluví, tak budeme muset stejně nakonec udělat. Jenže, pokud nebudeme připraveni, budeme je muset zaplatit ze své kapsy. Tady vidím velký prostor pro spolupráci České golfové federace s AGH, abychom dokázali společně připravit takové projekty, které budou směřovat k tomu, aby byl golf opravdu zeleným sportem.

Myslím, že máme přibližně tři roky na přípravu. Proto už jsme zvýšili naši aktivitu v tomto směru. Najali jsme agenturu Cautor, která se na vyhledávání dotačních příležitostí a administraci těchto programů specializuje. Počítáme s tím, že její podpory budou moci využít i jednotlivá hřiště. Zatím se snažíme především zmapovat dostupné zdroje, zároveň i potřeb jednotlivých hřišť. Od svého zvolení se snažím i osobně setkávat se s klíčovými lidmi na ministerstvech a v různých vládních agenturách, abychom stávající situaci co nejlépe porozuměli. Začít musíme zejména energetickými a CO2 audity, které nám odkryjí naše silná i slabá místa.

Kde jsou podle vás ta slabá místa?
Asi není třeba v tom hledat přílišnou vědu, půjde pravděpodobně o nakládání s vodou a ochranu vodních zdrojů, podpora obnovitelných zdrojů energie, včetně třeba budování nabíječek pro elektromobily, snížené zátěže plynoucí z hnojení, používání pesticidů a herbicidů, a tak dále. Na tohle vše se budeme muset připravit. Na podzimním setkání Evropské golfové asociace bylo téma udržitelnosti jedním z nejdůležitějších. Přitom musím říct, že za Evropou nijak zásadně v přípravách nezaostáváme. I když už se o změnách mluví docela dlouho, mnoho práce uděláno nebylo. Malý náskok má zejména Skandinávie a Nizozemí, ale není nijak velký. To je šance pro nás a naše hřiště. Ale musíme co nejrychleji začít s přípravami.

Golfisté bez hřišť samozřejmě nemohou existovat. Zároveň je ale dobré si přiznat, že každé z nich sleduje vlastní zájmy, chce vydělávat. Může být spolupráce skutečně oboustranně prospěšná?
O tom nepochybuji. Pro český golf je extrémně důležité, abychom mohli hrát na kvalitních hřištích. A aby nás jejich majitelé na ně pouštěli. Když nebudeme mít hřiště v dobrém stavu, nebudeme se moci v našem sportu zlepšovat, nebude kde trénovat, a postupně bude český golf ztrácet konkurenceschopnost. Potřebujeme tedy najít rovnováhu, aby majitelé nebo provozovatelé hřišť je byli schopni udržovat i rozvíjet, a zároveň pro hráče zůstala dostupná.

Česká golfová federace je sportovním svazem a jako taková je také reprezentantem golfu vůči veřejné správě. Můžeme se tedy stát prostředníkem při jednáních se státní správou a samosprávou, protože pro majitele hřišť nebo i jejich asociaci by byl přístup k těmto orgánům obtížnější nebo dokonce nemožný. Takže, i když ČGF starost o infrastrukturu nemá přímo ve stanovách, je jasné, že to dělat musíme. Jsem tedy přesvědčen, že můžeme žít ve skutečné symbióze. Proto se budu snažit pana prezidenta Šikoše a jeho tým podporovat, kdykoli to bude možné.

V roce 1989 hrálo golf u nás asi 3 tisíce hráčů. Dnes je to asi 55 tisíc. Když jsme mluvili o infrastruktuře, je zde ještě prostor k růstu?
Nad tím se vznáší velký otazník. Klub potřebuje asi 500 členů, aby začal být ekonomicky profitabilní. Přitom nyní máme u nás asi 106 hřišť. Což vede k tomu, že většina hřišť je dnes prodělečná a jejich majitelé to mají spíše jako nákladný koníček než byznys. A nyní k tomu musíme přidat růst nákladů, který nyní zažíváme. To je přesně ten důvod, proč musíme majitele hřišť podpořit a pomoci jim hřiště změnit tak, aby snížili náklady na provoz a dokázali efektivně využívat dostupných dotačních programů.

Zároveň ale musíme pracovat i na tom, abychom golf zatraktivnili pro další potenciální zájemce, protože když budeme mít více hráčů, pomůže to i ekonomice hřišť. Jsem přesvědčen, že téma udržitelnosti je cestou, jak ukázat roli golfu ve společnosti. Golf dnes hrají zejména dvě skupiny hráčů – mladí kolem dvaceti, a pak lidé nad padesát. Pro obě tyhle skupiny je ekologie velké téma. Pokud se tedy golf stane zeleným sportem, bude to pro ně důležitým impulsem.

Datum: Středa 18. května 2022
Všechny články autora

Související články

ČGF vyzvala EGA a další federace k následování
ČGF vyzvala EGA a další federace k následování

28.02.2022 | Česká golfová vyzvala v dnešním prohlášení mezinárodní golfové orgány, aby se přidaly k její výzvě odmítnout společné soutěžení se sportovci Ruska a Běloruska coby reakcí za napadení Ukrajiny. ...

Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit
Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit

28.02.2022 | Obracím se na vás ve velice složité době. V takové, o které jsem vůbec netušil, že ji někdy osobně sám nebo naše děti zažijeme. Došlo k bezprecedentnímu útoku na demokratickou Ukrajinu, k porušení mezinárodního práva, mírového soužití a všeho, co jsme posledních třicet let v Evropě budovali.

Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme ...
Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme ...

26.01.2022 | Obracím se na vás poprvé v novém roce, do kterého vám přeji hodně zdraví a úspěchů v soukromém i profesním životě. Ve svém premiérovém příspěvku bych se rád s vámi podělil o několik informací z činnosti Výboru ČGF, zejména vývoji hospodaření federace.

Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022
Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022

22.12.2021 | Navazuji na slib pravidelné komunikace s kluby a členskou základnou, kterou jsem odstartoval minulý měsíc. Od té chvíle se však udála řada dalších událostí, o kterých bych rád informoval. A musíme se zaměřit, jak správně zvládnout náročný rok 2022.

Slovo prezidenta: Přípravná konference překvapila ...
Slovo prezidenta: Přípravná konference překvapila ...

08.11.2021 | Na přípravné konferenci jsem slíbil, že budu v pravidelném kontaktu s kluby, a toto by měla být první pozvánka k pravidelnému kontaktu, který se nám ostatně osvědčil už v předvolebním období. Napoprvé bych vás chtěl seznámit podrobněji s mými postřehy z mé první přípravné konference ČGF.

Nový prezident našel ČGF v dobré kondici
Nový prezident našel ČGF v dobré kondici

31.10.2021 | V pondělí 1. listopadu to bude 100 dnů od chvíle, kdy vládne z pozice prezidenta Vratislav Janda českému golfu. O prvních zkušenostech s řízením sportovní organizace, o svých vizích, prvních krocích ve funkci a také seznamování s novými kolegy se svěřil v prvním rozhovoru pro web ČGF.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP